Uppdaterad 10 december 2023
Skriv ut

Rankhus etapp 1

I första etappen av Rankhusområdet planeras för cirka 700 bostäder samt för service, två förskolor och en F-9-skola. Detaljplanen är ute för granskning 8 december 2023 - 29 januari 2024. Då har du möjlighet att tycka till om förslaget.

Skiss på en radhusgata med snö.

Du kan se fler visionsskisser i gestaltningsprogrammet. Finns bland handlingarna under "granskning" nedan. Skiss: Pace arkitektur

Rankhusområdet, norr om E18 i Kungsängen, omfattar cirka 450 hektar mark varav cirka 75 hektar är vattenområde. Området är tänkt att planläggas och byggas ut i etapper. Etapp 1 utgör cirka 60 hektar.

Ingen innehållsförteckning finns

Karta med etapp 1 blåmarkerad. Övriga planområdet ligger inom streckad blå linje.

Etapp 1 blåmarkerad. Övriga planområdet ligger inom streckad blå linje.

Det här händer nu

Förslag till detaljplan för Rankhus etapp 1 sänds ut för granskning. Det innebär att du under granskningstiden har möjlighet att tycka till om förslaget. Vi har sammanställt de synpunkter som kom in under samrådet och reviderat/bearbetat förslaget.

Granskningstiden är fredag 8 december 2023 till måndag 29 januari 2024.

Synpunkter på förslaget ska senast måndag 29 januari 2024 skriftligen framföras till: Upplands-Bro kommun, Kommunstyrelsen, 196 81 Kungsängen eller via e-post: kommunstyrelsen@upplands-bro.se.

Den som inte senast under granskningsperioden lämnat synpunkter kan förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.

Ta del av planhandlingar och utredningar nedan.

Är du nöjd med informationen på sidan?