Uppdaterad 11 november 2022
Skriv ut

Anmäl oro för ett barn

Om du är orolig för eller misstänker att ett barn far illa kan du kontakta oss på socialtjänsten. Genom att anmäla oro till oss kan du bidra till en förändring så tidigt som möjligt för barnet.

Gör en anmälan

Att göra en anmälan skiljer sig lite åt beroende på om du är privatperson eller om du gör din anmälan i rollen som anställd. Läs mer om vad som gäller för just dig.

Är du orolig att ett barn eller en ungdom i din närhet har det svårt på något vis? Då kan du hjälpa barnet genom att anmäla din oro. Barnet eller ungdomen kan på så sätt få den hjälp och det stöd som behövs för att må bättre. Du anmäler din oro i vår e-tjänst.

Om du som privatperson vill göra anmälan anonymt kan du ringa kontaktcenter och fråga efter mottagningsgruppen inom barn- och ungdomsenheten.

Alla som arbetar med barn och unga har enligt lag en anmälningsskyldighet att anmäla oro för ett barn till socialtjänsten. Det är viktigt att komma ihåg att en misstanke räcker och att anmälningsskyldigheten är ovillkorlig och personlig. Genom att anmäla kan du hjälpa barnet att få den hjälp och det stöd som behövs för att må bättre.

Mottagningsgruppen för anonym anmälan eller konsultation

Att tänka på vid anmälan

Lämna så mycket information du kan om barnet, exempelvis namn, personnummer och kontaktuppgifter.

Dokumentera gärna tydligt det som du hör eller ser som gör att du blir orolig för barnet. Detta hjälper socialtjänstens i kontakten med familjen och för att bedöma barnets situation.

 Vad händer efter en anmälan?

Socialtjänsten gör alltid en bedömning om det finns akut oro för barnet eller inte. Det kallas att göra en skyddsbedömning och ska göras inom 24 timmar från att socialtjänsten tagit emot anmälan.

Socialtjänsten pratar med barnet och vårdnadshavare.

Ibland startas en utredning om det behövs mer information för att kunna ta ställning till barnets behov och eventuellt stöd till familjen.

Vi på socialtjänsten arbetar så långt som möjligt tillsammans med familjen och viktiga personer som finns runt omkring barnet för att hitta lösningar.

Är du nöjd med informationen på sidan?