Uppdaterad 22 november 2023
Skriv ut

VFU-verksamhetsförlagd utbildning

Utbildar du dig till förskollärare eller lärare? Då är du välkommen att göra din verksamhetsförlagda utbildning, VFU, hos oss i Upplands-Bro. Här kan du läsa mer om vad VFU är och hur den går till.

Vad är VFU?

För dig som är lärarstudent är VFU en introduktion till arbetslivet. Det är en möjlighet för dig att utveckla dina kunskaper och förmågor inför ditt kommande arbete. Du skapar också relationer till möjliga framtida kollegor.

Under VFU-tiden får du som student bekanta dig med verksamheten och prova på yrkesrollen. Du får chansen att knyta samman teori om barns och ungdomars utveckling och lärande med verkligheten i förskola/skola. Det är ett tillfälle till lärande både för dig som student, för din handledare och för den aktuella förskolan eller skolan.

I Upplands-Bro är vi mycket framgångsrika i arbetet med att ge studenter en kvalitativ VFU.

Handledare

Som student tilldelas du en handledare med uppgift att stötta, vägleda och bedöma din utveckling så att du når de förväntade studieresultaten.

Omkring 14 dagar innan din VFU börjar ska du kontakta din handledare och komma överens om tid för planering av din VFU. Under VFU-perioden får du regelbundna handledningssamtal.

Trepartssamtal

Under din utbildning kommer trepartssamtal att äga rum, då en kurslärare besöker dig och din handledare för ett gemensamt samtal om din utbildning.

Sekretess och utdrag ur belastningsregistret

Tystnadsplikt gäller för dig som student under hela din VFU-tid.

Utdrag ur belastningsregistret är obligatoriskt för alla som gör VFU. Kom ihåg att lämna utdraget till förskolan/skolan i god tid innan du börjar.

Kontakta oss om VFU

Har du några frågor om VFU? Kontakta gärna vår VFU-ansvarige,

Stefan Lindberg - VFU-ansvarig

Är du nöjd med informationen på sidan?