Uppdaterad 09 november 2022
Skriv ut

Fiske

Med närhet till Mälaren är möjligheterna att fiska många i Upplands-Bro – oavsett om du tycker om att meta, kasta eller pimpla. I Mälaren kan du fiska gös, lax, ål, gädda, öring, karp och siklöja men den vanligaste arten är abborren. Sportfiskerekordet på abborre i Mälaren ligger på 3,15 kg. Vilket är ditt rekord?

Regler för fiske i Mälaren

I Mälaren har du rätt att fiska med handredskap, även på enskilt vatten. Handredskap är metspö, kastspö, pilk, pimpel och liknande redskap som är utrustade med lina och högst tio krokar. Du får fiska både från land och med båt.

För trolling, dragrodd, angel och kräftfiske i Mälaren så behöver du ett speciellt fiskekort.

Fiska i Örnässjön, Lillsjön och Lejondalssjön

I Örnässjön, Lillsjön och Lejondalssjön får du meta med mask, flöte och toppknuten lina, men bara från de stränder som kommunen äger. Vill du fiska på arrenderat vatten i Lillsjön eller Örnässjön behöver du ett fiskekort.

Fiskekort kan du köpa vid OK/Q8 i Kungsängen och Stockholms Fiske & Fritid i Bro.

OKQ8

Skolvägen 41, 196 34 Kungsängen

Stockholms Fiske och Fritid i Bro

Hylsnyckeln 6, 197 40 Bro

Bli medlem i en sportfiskeklubb

Om du vill fiska på arrenderat vatten måste du köpa ett fiskekort eller bli medlem i en av kommunens två sportfiskeklubbar.

Är du nöjd med informationen på sidan?