Uppdaterad 27 februari 2024
Skriv ut

Möten och protokoll för gymnasie- och arbetslivsnämnden

Här finns gymnasie- och arbetslivsnämnden mötesdokument från och med 2018 samlade.

Om du vill ta del av handlingar och protokoll från möten tidigare än 2018, kontakta oss via kontaktcenter.

Är du nöjd med informationen på sidan?