Uppdaterad 09 november 2022
Skriv ut

Ombudsman och visselblåsartjänst

Misstänker du någon form av missförhållanden – till exempel ekonomisk brottslighet, övergrepp eller trakasserier – inom din idrottsförening? Då ska du anmäla det till Riksidrottsförbundet.

Ingen innehållsförteckning finns

Via visselblåsartjänsten kan du anmäla allvarliga missförhållanden inom idrotten.

Idrottsombudsmannen ger råd och stöd om du misstänker att någon bryter mot idrottens värdegrund.

Kontakta Idrottsombudsmannen

Är du nöjd med informationen på sidan?