Uppdaterad 09 april 2024
Skriv ut

Allmänna villkor lokaler/hallar

När du hyr kommunens anläggningar är det viktigt att känna till våra allmänna bokningsvillkor och följer våra ordningsregler. Därför är det viktigt att du läser noga igenom reglerna innan du gör din bokning.

Bokning, bokningsbekräftelse och faktura

Bokningsförfrågan görs via webbokningen. Förfrågningarna hanteras löpande, men du garanteras svar inom 3 arbetsdagar från att förfrågan är gjord.

När bokningen är genomförd får du en bekräftelse skickad till den e-postadress du har uppgivit. Du ansvarar själv över att kontrollera att bokningsbeskedet stämmer.

Fakturan skickas med post till angiven adress och ska vara betald inom 30 dagar.

Ansvarig hyresgäst

Som ansvarig lokalhyresgäst måste du vara i myndig ålder, det vill säga minst 18 år. Du får utse en platsansvarig som ansvarar för att bokningsreglerna efterlevs på plats vid uthyrningstillfället, men det är alltid du som bokat lokalen som är huvudansvarig. Vid fester måste både den som bokar och den som är platsansvarig vara minst 25 år. Lokalen ska vara städad och utrymd till den tiden som är angiven på kontraktet.

Nycklar till hyrd lokal

Nyckel kvitteras ut av bokare/ansvarig ledare. Nycklar till lokaler i Bro kvitteras ut i kontaktcenter i Brohuset, nycklar till lokaler i Kungsängen kvitteras ut i kontaktcenter i kommunhuset, Kungsängen.

Efter uthyrningstillfället måste du som hyresgäst återlämna nyckeln så snart som möjligt, men senast en vecka efter den bokade tiden. Återlämnandet av nycklar ska ske enligt nyckelkvittensen. För nycklar och taggar som inte återlämnas i tid debiteras en förseningsavgift.

Avbokningsregler

Du kan avboka en lokal kostnadsfritt senast en vecka före uthyrningstillfället, för senare avbokningar debiteras du enligt bokningsbekräftelsen. Gör din avbokning till Lokalbokningen via e-post.

Ibland kan din hyrda lokal behövas för ett annat ändamål, du får i så fall besked från Lokalbokningen senast tre veckor i förväg. Denna tidsgräns gäller även i samband med mindre reparationsarbeten och storstädning av lokalen.

Om du hyrt en idrottsanläggning för en cup eller liknande evenemang måste avbokningen göras minst 30 dagar i förväg, annars debiteras full lokalhyra. Justering av de tider du vill hyra kan göras fram till 14 dagar före evenemanget.

Skador eller fel på lokalen

Du som hyresgäst ska alltid anmäla fel eller skada i lokalen. Du är ersättningsskyldig för skada som uppstår vid uthyrningstillfället, samt för kostnader för eventuella larmutryckningar vid falsklarm. Se till att du eller din förening har försäkring som täcker denna typ av kostnader.

Om du inte kan komma in i lokalen på grund av tekniska problem (trasigt lås eller nyckelbricka som inte fungerar) eller vid akuta fel på lokalen/anläggningen, ska du ringa vår fastighetsjour.

När du kommer till lokalen ska du göra en översyn. Ska du möblera om i exempelvis en matsal är det bra att fota hur den ursprungliga möbleringen såg ut för att enkelt kunna återmöblera. Upptäcker du eventuella brister, fota och skicka ett mejl till Lokalbokningen. Det är viktigt att du anmäler de skador du upptäcker, annars riskerar du att få ta ansvar för skador som någon annan orsakat.

Vid skadegörelse debiteras hela skadekostnaden. Detta gäller även vid skadegörelse där du som hyrt glömt att stänga fönster eller dörrar så att obehöriga kunnat komma in och förstöra i lokalen. Vid larmutryckning debiteras hela utryckningskostnaden.

Brandsäkerhet och djurförbud

Alla lokaler är rökfria. Ligger lokalen på skolområden är det inte heller tillåtet att röka på skolans område.

Ansvarig bokare ska alltid se till att följa brandskyddsföreskrifter, informera deltagare om utrymningsplan och att inte fler personer än tillåtet vistas i lokalen.

Kontrollera alltid att nödutgångar inte är blockerade. Nödutgångar får endast öppnas vid nödsituation.

Det är även förbjudet att ta med sig djur in i våra lokaler.

Om hyresreglerna inte följs

Som bokningsansvarig är det du som ansvarar för att ovannämnda regler följs. Merkostnader för till exempel städning, skador, tillkallad personal eller vaktbolag faktureras utöver avtalad lokalhyra.

Ladda alltid ner och läs igenom vår pdf med mer information och regler för lokaluthyrning innan du bokar.

Är du nöjd med informationen på sidan?