Uppdaterad 29 augusti 2022
Skriv ut

Ny gång- och cykelbana i Österhagen

Byggnation av ny gång- och cykelbana längs med Kockbackavägen samt två nya busshållplatser vid Kockbacka rondellen.

Karta med vägen markerad i röd streckad linje

Karta med vägen markerad

Österhagen är ett nytt bostadsområde som är beläget öster om Bro tätort. Avståndet till närmaste busshållplats är i dagsläget långt och Trafikförvaltningen (Region Stockholm) har sagt sig villiga att stanna vid busshållplatser på Enköpingsvägen om kommunen anlägger dessa.

Projektet består av följande etapper:

Etapp 1: Byggnation av ny gång- och cykelbana längs med Kockbackavägen anslutning till befintliga gång- och cykelbana samt ett övergångsställe vid rondellen (2020-2021)

Etapp 2: Byggnation av två nya busshållplatser och ett övergångsställe strax söder om Österhagen (2021-2022)

Status för etapp 2, juli 2021

Upphandling påbörjades.

Projektstatus, 3 gröna steg, ett orange och två grå

Är du nöjd med informationen på sidan?