Uppdaterad 26 september 2022
Skriv ut

Språkförskole­grupp

På Råby förskola i Bro finns en språkförskolegrupp. Här arbetar vi med barn som har generell språkstörning eller grav expressiv språkstörning som primär diagnos. Det vill säga språkstörningen ska vara den mest framträdande funktionsvariationen.

Sidinnehåll

Vem kan ansöka?

För att ansöka om plats i språkförskolegruppen krävs ett logopedutlåtande och en utvecklingsbedömning av psykolog. I logopedutlåtandet ska logopeden rekommendera placering i språkförskolegruppen. Utlåtandena samt pedagogisk kartläggning från nuvarande förskola ska bifogas i din ansökan.

Titta på vår film för mer information om språkstörning och verksamheten på Råby språkförskola.

Ansökan

Sista ansökningsdag för en plats i språkförskolan är 15 februari för placering i augusti samma år. Vi har ett begränsat antal platser. Antagning sker genom samråd mellan logoped, tal- och specialpedagog, utredare, förskolans rektor samt chef för kommunens resursteam.

Är du nöjd med informationen på sidan?