Uppdaterad 30 november 2022
Skriv ut

Rådgivande grupper

I Upplands-Bro finns fyra rådgivande grupper. I råden utbyts information mellan tjänstemän, förtroendevalda politiker och organisationer eller föreningar verksamma i Upplands-Bro. Råden kan inte fatta beslut, men kan vara remissinstanser i olika frågor. Här kan du läsa mer om råden och vilka ledamöter som ingår i varje råd.

Anhörigrådet

Anhörigrådet är ett organ för samråd mellan anhörigföreningarna och kommunen.

Syftet med rådet är att diskutera frågor som rör anhöriga, och fungera som remissinstans i dessa frågor.

Rådet har ledamöter från anhörigföreningar som är verksamma i kommunen. Socialnämndens och äldre- och omsorgsnämndens presidium ingår i rådet som ordinarie ledamöter och representanter för kommunen.

I anhörigrådet ingår socialnämndens och äldre- och omsorgsnämndens presidium.

Ledamöter från socialnämnden

Namn

Mejladress

Martin Normark (L), Ordförande

martin.normark@upplands-bro.se

Birgitta Dickson (M)

birgitta.dickson@upplands-bro.se

Kerstin Ahlin (S)

kerstin.ahlin@upplands-bro.se


Ledamöter från äldre- och omsorgsnämnden

Namn

Mejladress

Tina Teljstedt (KD)

tina.teljstedt@upplands-bro.se

Anders Åkerlind (M)

anders.akerlind@upplands-bro.se

Kerstin Ahlin (S)

kerstin.ahlin@upplands-bro.se

Pensionärsrådet

I kommunala pensionärsrådet träffas representanter som pensionärsorganisationerna med utvalda tjänstepersoner från kommunen och ledamöter från kommunstyrelsen samt äldre- och omsorgsnämnden.

De överlägger, samråder och utbyter information om frågor som är angelägna för pensionärer i Upplands-Bro.

En viktig uppgift för pensionärsrådet är att se till att de frågor som rör pensionärer tas upp och synliggörs i de kommunala nämnderna.

I pensionärsrådet ingår ledamöter från kommunstyrelsen och äldre- och omsorgsnämnden.

Ledamöter från kommunstyrelsen

Namn

Mejladress

Fredrik Kjos (M)

fredrik.kjos@upplands-bro.se


Ledamöter från äldre- och omsorgsnämnden

Namn

Mejladress

Tina Teljstedt (KD)

tina.teljstedt@upplands-bro.se

Anders Åkerlind (M)

anders.akerlind@upplands-bro.se

Kerstin Ahlin (S)

kerstin.ahlin@upplands-bro.se

Tillgänglighetsrådet

Tillgänglighetsrådet är ett rådgivande organ till kommunen i frågor som rör de funktionshindrades situation i samhället.

Tillgänglighet och andra frågor som är angelägna för funktionshindrade ska ingå som en självklar del i det kommunala arbetet. Tillgänglighetsrådet fungerar som ett bollplank och en diskussionspartner i de frågorna.

Rådet består av nio ledamöter varav handikapporganisationerna utser sex stycken och kommunen har tre representanter.

I tillgänglighetsrådet ingår ledamöter från kommunstyrelsen och socialnämnden.

Ledamöter från kommunstyrelsen

Namn

Mejladress

Fredrik Kjos (M), Ordförande

fredrik.kjos@upplands-bro.se


Ledamöter från socialnämnden

Namn

Mejladress

Martin Normark (L)

martin.normark@upplands-bro.se

Birgitta Dickson (M)

birgitta.dickson@upplands-bro.se

Kerstin Ahlin (S)

 kerstin.ahlin@upplands-bro.se

Näringslivsrådet

Näringslivsrådet är rådgivande till kommunledningen i frågor kring näringslivsutveckling.

Rådet består av representanter från Upplands-Bros företagarföreningar, representanter från näringslivet samt politiker och tjänstemän.

På agendan är aktuella näringslivsfrågor, näringslivsrådets fokusområden samt frågeställningar från näringslivet.

Har du frågor om näringslivsrådet, kontakta Katarina Barter, näringslivschef.

Är du nöjd med informationen på sidan?