Uppdaterad 09 mars 2023
Skriv ut

Rådgivning och stöd

Behöver du vägledning i ditt företagande? Oavsett om du funderar på att starta företag eller har en etablerad verksamhet och befinner dig i en tillväxtfas kan du få rådgivning och stöd. Som företagare kan du även ansöka om ekonomiskt stöd – bidrag och lån.

Sidinnehåll

Rådgivning

Här har vi samlat organisationer som du som företagare kan kontakta om du vill ha rådgivning i företagsfrågor.

Ny modell för nyföretagande

Har du som vill starta företag frågor till kommunen, behöver rådgivning eller stöd, är du välkommen att kontakta vår näringslivsavdelning.

Från och med hösten 2022 kommer kommunen satsa på en ny form för att utveckla entreprenörskap och nyföretagande i kommunen. Upplands-Brobor med en dröm och idé ska få möjlighet att utveckla sina affärsidéer. då lanseras Startup Upplands-Bro– en lokal modell för nyföretagande.

Under etableringsfasen, är du välkommen att kontakta näringslivsavdelningen för frågor.

Företagarna är en rikstäckande företagarorganisation som erbjuder sina medlemmar stöd och rådgivning samtidigt som de är ett nätverk som verkar för att stötta små och medelstora företag både på lokal och nationell nivå. För den som är i färd med att starta eget företag går det på hemsidan att läsa om andra som gjort samma resa. Som medlem har man även tillgång till juridisk rådgivning.

Almi erbjuder en rad tjänster till dig som företagare, både vad gäller rådgivning och finansiering. Oavsett var du befinner dig i ditt företagande kan de ge dig råd och stöd. Bland annat har de utvecklingsprogram som heter Starta smart och Växa smart samt ett mentorsprogram för att peppa företagare i utvecklingsfasen.

Coompanion Stockholm hjälper dig att förverkliga dina företagsidéer. Främjar entreprenörskap som värnar om social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Du får kostnadsfri rådgivning och kan delta i olika projekt för lokal utveckling i samverkan med samhällsentreprenörer.

Vinnova är är Sveriges innovationsmyndighet med uppdrag att stärka Sveriges innovationsförmåga för att bidra till hållbar tillväxt.

Som företagare kan du behöva ansöka om tillstånd för din verksamhet, hitta lokaler, hitta rätt kompetens till ditt företag eller delta i en upphandling.

Vi anordnar regelbunden upphandlingsskola och näringslivsträffar, samt erbjuder bland annat företagslots och möjlighet att delta i vår TillväxtAkademi.

Vi har även tagit fram en tillståndsguide för att du enkelt ska kunna göra dina tillståndsärenden hos oss.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få dagsfärsk information om sådant som är aktuellt för dig som är företagare i Upplands-Bro kommun.

Ekonomiskt stöd

Om du behöver få in kapital för att finansiera din företagsidé eller expansion finns flera alternativ – från företagslån, till bidrag och riskkapital. Här kan du läsa mer om de olika alternativen.

Typ: Lån

Fokus: Banklån är en av de viktigaste formerna av extern finansiering. Kontakta din bank för rådgivning i låneärenden, eller jämför olika bankers låneerbjudanden.

Typ: Lån samt investeringsstöd

Fokus: Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB erbjuder olika typer av riskfinansierade lån beroende på vilken fas ditt företag befinner sig i. Bland annat grönt lån, mikrolån, innovationslån, företagslån och tillväxtlån. De erbjuder även investeringsstöd där du och Almi investerar 50% var.

Typ: Bidrag

Fokus: Tillväxtverket har i uppdrag från regeringen att främja hållbar näringslivsutveckling och erbjuder dig som företagare möjlighet till finansiering, kunskap och direkt företagsstöd genom olika program och projekt. Tillväxtverket främjar konkurrenskraftiga företag i hela landet.

Typ: Bidrag

Fokus: Region Stockholm ansvarar för den regionala näringslivsutvecklingen. Genom regionen kan du som är verksam i Stockholm söka olika typer av stöd och finansiering.

Typ: Bidrag

Fokus: Leaderverksamheten ska bidra till utveckling av en attraktiv och konkurrenskraftig landsbygd och och stimulera ökad sysselsättning och nya företag. Leader bygger på en metod för lokal utveckling genom samverkan. Metoden bygger på trepartnerskap – ideell, privat och offentlig sektor i samarbete. Den kännetecknas också av lokala initiativ och lokal förankring, ett kreativt och innovativt arbetssätt samt långsiktigt hållbar utveckling. Leader Mälardalen främjar lokala projekt inom området, där Upplands-Bro ingår.

Typ: Stöd

Fokus: Företag, föreningar, organisationer, myndigheter, kommuner och landsting/regioner kan söka stöd hos Länsstyrelsen för olika typer av investeringar som utvecklar landsbygden.

Typ: Stöd

Fokus: Jordbruksverket har en rad olika stöd riktade bland annat till lant- och skogsbruk samt innovation och forskning för förbättrad lönsamhet inom den typen av verksamhet. Det finns även investeringsstöd riktad mot till exempel infrastruktur, kommersiell service och turism på landsbygden.

Typ: Stöd

Fokus: Innovation är en viktig del i Region Stockholms arbete för att utveckla, effektivisera och kvalitetssäkra verksamheter och därmed stärka tillväxten i regionen. Vill du ha hjälp av Region Stockholm för att utveckla din idé?

Svenskt Näringsliv

Svenskt Näringsliv samlar 60 000 företag och 49 bransch- och arbetsgivarorganisationer. De driver frågor som är viktiga för alla företag, oavsett bransch och storlek.

Är du nöjd med informationen på sidan?