Uppdaterad 02 april 2024
Skriv ut

Bygg- och miljönämnden

Bygg- och miljönämnden ansvarar för beslut inom plan- och byggverksamheten. De fattar exempelvis beslut om bygglov, med undantag för översiktsplan, detaljplan och områdesbestämmelser samt plangenomförande och regionplanering som kommunstyrelsen beslutar om.

Bygg- och miljönämnden är också en tillsynsmyndighet i frågor som handlar om att skydda människors hälsa och miljön.

Nämnden bistår även med utredningar gällande Smittskyddslagen. Bygg- och miljönämnden är även personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter i samband med det arbetet.

Vad bygg- och miljönämnden ska arbeta med styrs i ett reglemente som kommunfullmäktige beslutat om. Utifrån reglementet beslutar nämnden om en delegationsordning som anger vad nämndens respektive ordförande, kontorschefen och andra anställda har rätt att besluta om.

Möten, handlingar och protokoll

Bygg- och miljönämnden har regelbundna möten, och handlingar och protokoll finns att läsa för alla. Ta del av dem här.

Ledamöter

Bygg- och miljönämnden består av ordinarie ledamöter och ersättare under mandatperioden 2023–2026 enligt fördelningen nedan.

Partifördelning ledamöter

Parti

Ordinarie ledamot

Ersättare

Socialdemokraterna

3

3

Moderaterna

2

2

Sverigedemokraterna

2

2

Vänsterpartiet

1

1

Kristdemokraterna

1

1

Centerpartiet

1

1

Liberalerna

1

1

Bygg- och miljönämndens presidium

Titel

Namn/parti

Ordförande

Martin Normark (L)

1:e vice ordförande

Lisa Edwards (C)

2:e vice ordförande

Helena Austrell (S)

Kontakta en politiker i bygg- och miljönämnden

Vill du komma i kontakt med en politiker i bygg- och miljönämnden? Här hittar du kontaktuppgifter till både ordinarie ledamöter och ersättare inom de olika partierna.

Kontaktuppgifter Socialdemokraterna

Ordinarie ledarmöter

Ersättare

Helena AustrellConny Timan

Britt-Marie Gerdin

Mary Svenberg

Leif Johansson

Bengt Johansson


Text

Kontaktuppgifter Moderaterna

Ordinarie ledamöter

Ersättare

Lina Linderson

Ronny Nyholm

Erling Weibust

Anthony Haddad


Kontaktuppgifter Sverigedemokraterna

Ordinarie ledamöter

Ersättare

Katarina Olofsson

Bo Nersing

Jan Ramstedt

Jan Hellman


Kontaktuppgifter Kristdemokraterna

Ordinarie ledamöter

Ersättare

Jarl Teljstedt

Jan-Erik Björk


Kontaktuppgifter Centerpartiet

Ordinarie ledamöter

Ersättare

Lisa Edwards

Margareta Sjöberg


Kontaktuppgifter Liberalerna

Ordinarie ledamöter

Ersättare

Martin Normark

Anders Eklöf


Kontaktuppgifter Vänsterpartiet

Ordinarie ledamöter

Ersättare

Erik Karlsson

Kristina Henriksson

Nämndplan för bygg- och miljönämnden

Är du nöjd med informationen på sidan?