Uppdaterad 27 oktober 2022
Skriv ut

Korttidstillsyn för barn och ungdomar

Korttidstillsyn är en slags fritidsverksamhet för barn med funktionsvariation.

Vem kan få korttidstillsyn?

Du som vårdnadshavare kan ansöka om korttidstillsyn för ditt barn från och med höstterminen det år då barnet fyller 13 år. En förutsättning för att få korttidstillsyn är att barnet har rätt till insatser enligt LSS.

När kan ditt barn få korttidstillsyn?

Om ditt barn inte klarar sig själv när du arbetar eller studerar kan barnet få korttidstillsyn före och efter skolans slut samt lovdagar, studiedagar och längre lov.

Ansök om korttidstillsyn

Du ansöker om korttidstillsyn i e-tjänsten.

Är du nöjd med informationen på sidan?