Uppdaterad 27 februari 2023
Skriv ut

Använda offentliga platser

Kommunen upplåter allmän plats för bland annat torghandel, uteserveringar, majbrasor, tivoli och julgransförsäljning. I Upplands-Bro finns torghandelsplatser i Kungsängens centrum, Bro centrum och vid Tibble torg. Här hittar du allt om hur du söker tillstånd för att använda en offentlig plats (markupplåtelse) eller ordna en offentlig tillställning eller allmän sammankomst.

När behövs tillstånd?

För att använda en väg, gata, trottoar, park, ett torg eller liknande som allmänheten använder behöver du ett tillstånd från polisen – oavsett vem som äger marken. Vilket tillstånd som krävs beror på vad du planerar att göra och om det kommer att orsaka folksamlingar.

Tillstånd krävs för nyttjande av allmän plats, exempelvis vid:
 • Byggetablering (placering av container, byggsäck, byggnadsställning)
 • Handel på allmän plats, exempelvis gatukök och försäljning från foodtruck
 • Placering av skylt, bord, tält eller scen
 • Störande buller (exempelvis pålning, nitning och stenkross)
 • Filminspelning
 • Tillfällig reklam, affischering och liknande
 • Insamling av pengar, försäljning
 • Uteservering
Tillstånd krävs för offentlig tillställning, som exempelvis:
 • Danstillställning
 • Motortävling
 • Tivoli
 • Valborgsmässofirande
 • Idrottsarrangemang
 • Evenemang, festival, stadsfest
 • Mässa
 • Marknad, loppmarknad eller bakluckeloppis
 • Tillstånd för allmän sammankomst
 • Demonstration, manifestation och opinionsbildande möte
 • Konsert/musikevenemang eller teater
 • Religiös sammankomst
Tillstånd krävs inte om följande villkor uppfylls

Om platsen bara används mindre än två timmar och för andra syften är de som listas här ovan behövs oftast inget tillstånd. Undantaget gäller förutsatt att din verksamhet inte påverkar andra och deras tillstånd att använda platsen. Om din verksamhet stör eller bullrar kan du behöva tillstånd, även för

Så ansöker du om användande av offentlig plats

 • 1

  Samla information

 • 2

  Skicka in din ansökan

 • 3

  Handläggning pågår

 • 4

  Din ansökan besvaras

 • 5

  Efterarbete

1

Samla information

Ta reda på de krav som ställs på dig som arrangör. En bra början är att ögna igenom kommunens riktlinjer för upplåtelse av offentlig plats.

2

Skicka in din ansökan

Du ansöker om tillstånd på polisens webbplats. Du kan välja mellan att använda deras e-tjänster eller ladda ner deras blanketter som du fyller i och skickar in per post.

Tänk på det här när du ansöker

 • Du kommer få beskriva när och hur platsen ska användas.
 • De vill ha en platsbeskrivning med en skiss eller karta över platsen där evenemanget ska hållas.
 • Din ansökan handläggs inte förrän du har betalat ansökningsavgiften.

3

Handläggning pågår

Så snart polisen tagit emot din ansökan skickar de en betalningsavi. När din betalning har registrerats går polisen igenom din ansökan och skickar den vidare till oss för synpunkter

Ansök gärna minst två månader i förväg

Polisens handläggningstid är vanligtvis 1–6 veckor. I denna ingår kommunens tid för att lämna synpunkter med cirka 1–2 veckor. Beroende på säsong kan belastningen vara hög så tänk på att skicka in din ansökan i god tid.

Din ansökan bedöms bland annat efter:

 • Kommer användningen orsaka störningar för andra?
 • Påverkar aktiviteten framkomligheten?
 • Inkräktar din ansökan på någon annans verksamhet?

4

Din ansökan besvaras

Avgiften tas ut för att polisen ska handlägga din ansökan. Du får därför inte tillbaka avgiften om din ansökan avslås. Om din ansökan medges ansvarar du för att verksamheten bedrivs i enlighet med det tillstånd du fått. Som tillståndshavare är du också ersättningsskyldig enligt skadeståndslagen för skador som vållas på kommunens mark och anläggningar, samt skador som drabbar tredje man. Detta enligt vad som står kommunens riktlinjer för upplåtelse av offentlig plats.

5

Efterarbete

Efter din användning av offentlig plats ansvarar du för att återställa allt i det skick den var som innan du hyrde marken. Det kan därför vara bra att fotografera ytan före och efter användande. I vissa fall bokar kommunen en tid med dig för en för- och efterbesiktning.

Är du nöjd med informationen på sidan?