Uppdaterad 22 september 2023
Skriv ut

Tjusta - etapp B

Kommunen bygger ut kommunala vatten- och spillvattenledningar vidare mot Tjusta i samarbete med Skanska. Utbyggnaden är en del av Tjustaprojektet och kopplar ihop ledningarna mellan etapp A och C.

Ingen innehållsförteckning finns

Utförandet för etapp B påbörjas på hösten 2023 och beräknas bli klart under 2024.

I samband med utbyggnaden anläggs en gång- och cykelväg parallellt med Tjustavägens norrsida, mellan Håbo-Tibble Kyrkby och Tjusta, som även den ska bli klar under 2024.

Karta över Tjusta med gul markering runt området

Är du nöjd med informationen på sidan?