Uppdaterad 20 mars 2024
Skriv ut

Lämna ett kriminellt liv

Det kan vara svårt att ta sig ur kriminella miljöer utan stöd. Vi erbjuder hjälp med ungdomars riksbeteende tillsammans med familjer eller hjälper dig som vuxen att göra livsstilsförändringar.

Lämna ett kriminellt liv som ungdom 13-18 år

Vi arbetar med socialtjänst, skola, polis, fritid (SSPF) för unga som riskerar att utveckla en kriminell livsstil och med sociala insatsgruppen (SIG) för unga som vill lämna en kriminell livsstil.

Det kan du får stöd med

Det kan vara svårt att ta sig ur kriminalitet utan hjälp. Vi kan hjälpa dig som vill göra en livsstilsförändring avseende kriminalitet. Tillsammans med dig tittar vi på din situation och dina behov. Du kan vända dig till oss med frågor, för allmänna råd eller för att ansöka om insatser. Du kontaktar oss genom kontaktcenter.

Socialtjänst, skola, polis, fritid (SSPF) arbetar gemensamt med förebyggande arbete för ungdomar som är i riskzon för kriminalitet.

Syftet med arbetet är att bidra till en positiv utveckling för dig som har eller riskerar att hamna i kriminalitet. Målet är en fungerande skolgång och ett liv fritt från kriminalitet och droger.

Du som förälder eller en annan vuxen behöver kontakta någon av myndigheterna om det finns en oro för barnet/ungdomen. Ju tidigare det fångas upp desto bättre. Det kan exempelvis handla om följande:

  • Hög frånvaro från skolan
  • Aggressivt beteende
  • Vänner som brukar droger eller begår brott
  • Ungdomen själv begår brott eller brukar droger
  • Ungdomen utsätter sig för risker och rör sig i olämpliga miljöer.

För att samarbetet i SSPF ska fungera behöver du som vårdnadshavare godkänna att sekretessen mellan myndigheterna bryts. Då kan myndigheterna dela information om ditt barn eller ungdom som bedöms vara viktig för att kunna tillgodose barnets behov.

SIG samarbetar med polis, skola och andra personer som är viktiga för dig.

Syftet med arbetet är att bidra till en positiv utveckling för en ungdom som har hamnat i kriminalitet. Målet är en fungerande skolgång och ett liv fritt från kriminalitet och droger.

En förälder eller ungdom över 15 år kan ansöka om insatsen från socialtjänsten. Därefter görs en bedömning tillsammans med polisen om det är aktuellt med en SIG – insats. Insatsen syftar till att bryta en kriminell livsstil.

För att insatsen SIG ska kunna beviljas måste vårdnadshavare och ungdom över 15 år samtycka till att myndigheterna ska kunna utbyta information. Därför innebär samtycke till insatsen att sekretessen mellan dessa hävs gällande all information som berör ärendet.

Kontakta oss

Är du nöjd med informationen på sidan?