Uppdaterad 20 mars 2024
Skriv ut

Verksamhetsledare/samordnare inom social omsorg

Har du arbetat inom vård-och omsorg? Gillar du att samverka med övrig personal och ledning? Då kanske vår utbildning till verksamhetsledare/samordnare inom social omsorg (VLS) är för dig. Här kan du läsa mer om och ansöka till utbildningen.

Om VLS- utbildningen

Arbetet som verksamhetsledare/samordnare inom social omsorg är både strategiskt och operativt. Du har administrativa och ledarskapsinriktade arbetsuppgifter och du måste vara självständig, flexibel och kunna fatta snabba beslut. Yrkesrollen ställer också krav på din förmåga att samverka med både personal som ledning.

Efter genomförd utbildning så tar du en yrkeshögskoleexamen som Verksamhetsledare/samordnare inom social omsorg. Yrkeshögskolan är en utbildningsform som är direkt anpassad efter branschens behov. Du har därför goda möjligheter ett få arbete efter utbildningen.

Behörighetskrav VLS

För att vara behörig att söka till YH-utbildning behöver du:

 • ha en fullständig gymnasieexamen eller en validerad/bedömd utländsk utbildning som motsvarar svenskt gymnasium

  ELLER
 • vara bosatt i Norge, Danmark, Finland eller Island och där vara behörig till motsvarande utbildning

  ELLER
 • genom praktisk yrkeserfarenhet ha förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Krav på särskilda förkunskaper

Särskilda förkunskaper som krävs för att söka den här YH-utbildningen är:

 • Relevant yrkeserfarenhet från äldreomsorg, socialpsykiatrin, hemtjänst eller LSS-verksamhet, där du ska har arbetat sammanlagt i minst 4000 timmar (vilket motsvarar heltid i två år).
 • Lägst betyg E/G/3 i följande kurser eller motsvarande kunskaper.

Även om du inte uppfyller de formella kraven har du en chans att antas om du bedöms kunna klara utbildningen och klara av att arbeta inom yrket efter avslutad utbildning.

Reell kompetens betyder att du anser dig vara behörig till utbildningen, även om du saknar formell behörighet. Du behöver i din ansökan bifoga till exempel kursintyg eller arbetsgivarintyg med referens, som visar att du är behörig. Det är viktigt att du motiverar på vilket sätt de inskickade dokumenten styrker din reella kompetens.

För frågor om reell kompetens, kontakta oss gärna.

Yrkeshögskolan Upplands-Bro

Särskilda förkunskaper psykologi

Kurs

Poäng

Psykologi 1 (PSKPSY01)

50

Eller


Psykologi A (PS1201)

50

Särskilda förkunskaper omvårdnad och omsorg 1

Kurs

Poäng

Omvårdnad 1 (Kurskod: OMVOMV01)

100

Social omsorg 1 (Kurskod: SOASOC01)

100

Eller


Vård- och omsorgsarbete 1 (Kurskod: VÅRVÅR01)

200

Eller


Omvårdnad (Kurskod: OMV1201)

150

Social omsorg (Kurskod: SOMS1204)

150

Särskilda förkunskaper omvårdnad och omsorg 2

Kurser

Poäng

Omvårdnad 2 (Kurskod: OMVOMV02)

100

Social omsorg 2 (Kurskod: SOASOC02)

100

Eller


Vård- och omsorgsarbete 2 (Kurskod: VÅRVÅR02)

150

Eller


Omvårdnad (Kurskod: OMV1210)

150

Social omsorg (Kurskod: SOMS1204)

150

Förbered din VLS- ansökan

Innan du loggar in för att fylla i din webbansökan är det bra om du förberett de underlag du behöver. Ha dina dokument sparade på datorn, redo att bifogas.

I intyget för yrkeserfarenhet behöver följande finnas med:

 • Personnummer
 • Anställningsform (timanställd, visstidsanställd, fast anställd)
 • Omfattning (antal timmar du har arbetat)
 • Arbetsbeskrivning (vilka arbetsuppgifter har du haft)

  Observera att vi inte godkänner anställningsbeslut. Intyget ska vara daterat och underskrivet av ansvarig chef alternativt personalavdelning/löneavdelning inom verksamheten.

De betyg du behöver bifoga ska vara scannade eller fotograferade så att det syns att de är signerade av den skola som utfärdat dem. Vi godkänner inte skärmdumpar, dokument som saknar personnummer eller är suddiga.

Bifoga endast ansökningshandlingar som efterfrågas (inga andra!) i din webbansökan. Vi tar inte emot handlingar via post eller e-post.

Ansök till VLS- utbildningen

Nästa utbildningsstart är i augusti 2024. Ansökan är öppen till och med den 31 mars 2024.

Studieform och studietakt VLS-utbildningen

Utbildningen motsvarar 200 YH-poäng och pågår på halvfart under två år, vilket gör det möjligt för dig att arbeta parallellt med dina studier. Utbildningen är en distansutbildning med endast två fysiska klassrumsträffar med obligatoriska moment per månad. Det går inte att medverka på klassrumsträffarna digitalt.

Klassrumsundervisningen ger dig chansen att utbyta kunskaper och erfarenheter med de andra studenterna på utbildningen. Undervisningen varvas med föreläsningar, grupparbeten och individuella uppgifter. I utbildningen ingår två LIA-perioder med praktik (verksamhetsförlagt lärande).

Eftersom utbildningen är huvudsakligen på distans behöver du ha tillgång till dator.

De här kurserna ingår i utbildningen

Kurs

Poäng

Administration, IT och planering

20 poäng

Arbetsrätt och ledarskap

45 poäng

Etik och moral

25 poäng

Examensarbete, ämnesfördjupning

10 poäng

LIA 1

10 poäng

LIA 2

15 poäng

Pedagogiskt ledarskap

35 poäng

Personcentrerad vård och omsorg

30 poäng

Retorik för arbetsledare

10 poäng

Sök studiemedel för utbildningen hos CSN

Att läsa på en utbildning på yrkeshögskola är gratis. Om du studerar på halvfart (50%) eller mer kan du söka studiemedel hos Centrala Studiestödsnämnden, CSN.

Kontakta yrkeshögskolan vid frågor

Har du frågor kring våra YH-utbildningar eller din ansökan? Mejla oss!

Yrkeshögskolan Upplands-Bro

Är du nöjd med informationen på sidan?