Uppdaterad 24 juni 2024
Skriv ut

Stöd av speciallärare

Behöver du kortvarigt eller långvarigt stöd för att klara av dina studier? Hos vår speciallärare kan du få hjälp med inlärningsstrategier, studiemotivation, personlig planering eller speciella anpassningar.

Det finns ingen innehållsförteckning

Har du funderingar kring till exempel läs- och skrivsvårigheter – du behöver inte ha dyslexi eller någon annan diagnos – kan det vara bra att boka in ett fysiskt eller digitalt möte där du och specialläraren ser över just dina behov.

Specialläraren Ingela Östman

Är du nöjd med informationen på sidan?