Uppdaterad 19 september 2022
Skriv ut

Råbyskolan

Råbyskolan i Bro är belägen nära naturen. Det är en F-6-skola med cirka 300 elever och 40 medarbetare. Här fokuserar vi på tidiga insatser, kunskapsuppföljning, trygghetsarbete och välkomnar en dialog med dig som är vårdnadshavare.

En skola för mig

Råbyskolan är en del i kommunens projekt En skola för mig som bland annat syftar till att ge eleverna chans till ett mer aktivt fritidsliv, öka deras delaktighet, inflytande och tillit till myndigheter. Det görs till exempel genom besök av poliser och socialsekreterare som berättar om sina arbeten för att ge eleverna andra perspektiv – utöver det som handlar om rena skolkunskaper.

Resursgruppen Diamanten

Vid Råbyskolan finns diamanten, en kommungemensam resursgrupp för elever med stödbehov. Genom bland annat ökad personaltäthet arbetar vi på diamanten med behovsanpassad undervisning för elever som upplever stora utmaningar med sin skolgång.

Ökad trygghet och förstärkt elevhälsa

Råbyskolan är sedan 2020 en KIVA-skola, vilket innebär att vi arbetar utifrån en metod som bland annat ska motverka mobbning och ge eleverna ökad studiero. På rasterna finns ett team av fritidspedagoger och assistenter tillgängliga för elevernas trygghet.

För att lyckas med våra ambitioner har Råbyskolans elevhälsoteam förstärkts både med en kurator på heltid och en skolsocionom. Utöver det har varje arbetslag en egen speciallärare.

Vill du veta mer? Vår film ger en inblick i Råbyskolans verksamhet.

Ansök till oss

Vill du att ditt barn ska gå på Råbyskolan. Gör ditt skolval i vår e-tjänst.

Kontakta oss

Kommunikation med skolan och sjukanmälan kan ske genom vår lärplattform Vklass. Du kan också kontakta oss direkt.

Biträdande rektor Malin Wiberg

Expeditionen, Bitte Högberg

Du som har ett barn på Råbyskolan sjukanmäler ditt barn och skickar enklast meddelanden till oss i lärplattformen Vklass. Du kan också ringa oss.

Sjukanmälan och kontakt via Vklass
Logga in i Vklass
Sjukanmälan via telefon

Fritids

Fritids arbetslag Örnen

Fritids arbetslag Höken

Öppna fritidsverksamheten

Skolsköterska Camilla Peterson

Är du nöjd med informationen på sidan?