Uppdaterad 09 november 2022
Skriv ut

Wallstreet Stockholm i Bro

Texten "Wallstreet"

Ingen innehållsförteckning finns

Om projektet

Under juni-augusti 2022 uppfördes konstverk på offentliga platser i Bro. Konstverken skapades av etablerade konstnärer tillsammans med invånare eller av invånare som handleddes av konstnärer. Som en del av Omdaning Bros arbete med att engagera sommarjobbande ungdomar i lokalsamhället involverades unga i det konstnärliga arbetet. Performanceverk och evenemang genomfördes även för att engagera kommuninvånarna i konstfestivalen.

Här kan du läsa om konsten och konstnärerna som utgör Wallstreet Stockholm i Upplands-Bro 2022.

Karta med konstverken i Bro utmarkerade
Bro Facades
Fasaderna i Finnsta som syns från Enköpingsvägen

Fasaderna i Finnsta som syns från Enköpingsvägen

Som i många svenska orter finns det bebyggelse från miljonprogrammet i Bro. Miljonprogrammens hus karaktäriseras av modernismens fokus på effektivitet, ekonomi och jämlikhet (eller snarare likställdhet). Resultatet blev kvalitativa bostäder som de flesta hade råd med. Något som däremot nedprioriterades var fasaderna. Fasaden är byggnadens ansikte. En tom fasad är resultatet av effektivt seriebyggande med fokus på ekonomi. Men det är också ett tomt ansikte.

Bro Facades handlar om att klä ut tomma fasader till karaktärer från andra byggnader, verkliga eller påhittade. På så sätt ges de tomma och likformiga fasaderna nya och egna identiteter. De olika fasaduttrycken kommer attrahera olika människor och på så sätt ligga till grund för en dialog om vilken stad vi vill bo i och vad som är tilltalande arkitektur.

Det lokala ungdomsrådet bjöds in till en workshop med konstnären Andreas Angelidakis som berättade om arkitekturhistoria, miljonprogrammet, varför Stockholm ser ut som det gör, förortens identitet och vad som händer när ett område omdanas. Ungdomarna fick i uppdrag att välja ut eller skapa vilka fasader som under en tid kommer gästa Bro.

Fem av fasaderna på kortsidorna av flerbostadshusen i Finnsta som vetter mot Enköpingsvägen ges fasadutsmyckning i form av fototryck på vepor. Montering skedde den 2 juni.

Konstnärlig ledare: Andreas Angelidakis.

Konstnärer från ungdomsrådet: Ahmed Afgou , Ali sina Hasani, Hanna Sahlberg, Hasty Faraedon och Neil Chand.

Bro Facades är ett samarbete med Victoriahem och ungdomsrådet i Upplands-Bro.

Coloring Billboards
Skiss på installationerna "billboards"

Skiss på installationerna "billboards"

Coloring billboards är ett projekt som hanterar hur vi föreställer oss framtida bebyggelse och hur människor gradvis gör staden till sin. Inspirationen kommer från byggskyltarna som kommunicerar kommande bebyggelser, men också barnens målarböcker som lär ut hur man färdigställer bilder genom att färglägga former.

Fyra vita ”billboards” med olika inslag från bebyggelse ställs upp på olika platser i Bro. Installationerna är vitmålade när de placeras ut och målas i flera omgångar under sommaren.

Ukrainska konstnärer som befinner sig i Sverige är inbjudna att måla installationerna. Fyra ukrainska konstnärer kommer måla installationerna den 4-5 juni i samarbete med konstnären Felice Hapetzeder som drivit Samtidskonst i Bro sedan 2018. Idén är att måla tillsammans med inspiration av en känd Ukrainsk folkkonstnär, Maria Prymachenko (1909-1997). Prymachenkos stil var särpräglad och folklig och anses uttrycka något specifikt ukrainskt. Hennes målningar har nu ibland använts av Ukrainska konstnärer som protest mot kriget och i solidaritet med Ukraina. I den version som skapas i Bro är det centrala motivet en blå älg med gult kors över och blommor runt omkring. Det blir en bild av ett möte mellan Sverige och Ukraina och samtidigt ett sätt för de ukrainska konstnärerna att tacka för den svenska solidariteten med deras hemland.

Installationerna målas om cirka fyra veckor senare av lokala ungdomar. Konstnärer leder ungdomarna i arbetet med att måla installationerna. Installationerna målas om ytterligare under följande veckor.

Koncept skapat av Andreas Angelidakis.

Ukrainska konstnärer: Svitlana Shcherban, Oksana Khyzhniak, Zarina Kholoshnia och Eeva Mazur.

Projektledare för de ukrainska konstnärerna: Felice Hapetzeder

Handledande konstnärer för ungdomar: Marc Ljungström, Ida-Maria Holmqvist och Emil Vilhelmsson.

E-ON-Huset
E-ON huset i Bro

E-ON huset i Bro

I många år fick boende i Bro både sin värme och elektricitet från E-ON:s panncentral vid Bro centrum, vars skorsten blev ett landmärke i området. 2020 flyttade E-ON sina värmepannor därifrån, till den moderna anläggningen i Högbytorp. 2021 revs den 58 meter höga skorstenen. Kvar står skalet av vad som en gång var källan till både värme och identitet i Bro. Byggnaden kommer att rivas i framtiden men datum är ännu ej fastställt.

Under WALLSTREET Stockholm kommer E-ON-huset i Bro att genomgå flera transformationer genom konstnärliga ingrepp. Konstnärer kommer handleda lokala ungdomar i olika konstnärliga tekniker med E-ON-huset som canvas. Med inspiration från begreppet ”upcykling” testas om delar av den rivningsdömda byggnaden kan få ett nytt liv i framtiden.

Upcycling handlar om att använda gamla prylar på nytt sätt och om att återvinna smartare. Upcycling är en sammanslagning av orden ”recycling” (återvinning) och ”up”, där ordet ”up” (upp, öka) visar att ett material eller en produkt som upcyclas ökar i värde och/eller i kvalitet.

Konstnärer och ungdomar från Street Art Academy kommer arbeta med E-ON-huset under perioden 20 juni-8 juli.

Gångtunnlar
Gångtunnel i Bro som målats

Gångtunnel i Bro som målats

Tillsammans med ungdomar, boende och småföretagare i Upplands-Bro, identifierades vissa av gångtunnlarna som särskilt otrygga och ofta utsatta för skadegörelse. Som resultat av detta påbörjades ett färgsprakande och kreativt trygghetsprojekt i centrala Bro 2019-2022 tillsammans med Grafittiförmedlingen och Ung Kraft Bro. Efter stor uppskattning från allmänheten kommer ytterligare två gångtunnlar målas under sommaren 2022.

Tunnlarna målas av sommarjobbare från Ung Kraft Bro som handleds av professionella konstnärer. Gångtunnlarna som målas är tunneln under Parkvägen i Råby samt en tunnel under Enköpingsvägen, vid Härnevistigen. Produktionen startar den 20 juni.

Konstnärlig ledare: Saskia Tombrock

Street Art Academy
Illustration  med text street art academy med rosa och lila bakgrund

Ca 50 sommarjobbande ungdomar i Bro, gästande konstnärer och en arbetsledare, utbildas inom konstnärlig produktion och konstnärligt arbete.

Ungdomarnas uppdrag:

EON-huset – förändras löpande genom muralmåleri, dels i upplärningssyfte men även med huset som en “canvas” öppen för allmänheten att följa denna process.

Coloring Billboards – Fyra stycken billboards uppförs likt rumsliga installationer i Bro och får en veckovis förändring för att gestalta ungdomarnas fantasier av framtid, stad, hem och miljö.

Asfaltdekor – För att påverka människor att välja rätt gångväg från Bro station till Bro Centrum skapar ungdomarna konstverk med asfaltsdekor.

Street Art Academy pågick 20 juni-8 juli.

Handledande konstnärer: Marc Ljungström - konstnär & Projektassistent, Ida-Maria Holmqvist, konstnär och tatuerare & Emil Vilhelmsson - Konstnär & studievägledare

KONST(ainer)

Platsen för KONST(ainer) är i Aktivitetscontainern som är placerad i centrala Bro, på en stor grusplan där det förut legat en förskola. Barn och unga från ca 5 år är välkomna att delta i konstverksamheten.

KONST(ainer) kan ses som en behållare eller spridare. En behållare som, genom socialt engagerade konstprocesser, samlar uttryck, åsikter och kreativitet som pågår på en plats. Under sommaren uppförs en tillfällig offentlig gestaltning i form av ett skyddsnät/vindskydd invid containern, som växer fram under en period på 3 veckor. De konstnärliga aktiviteterna utgår från platsen, mötet med barn och invånare med koncept från den inbjudna konstnärens praktik.

Konstnären Jenny Berntsson processleder KONST(ainer) och projektet är en del av Konstföreningen UB Konst verksamhet med att etablera konstklubben BKK/UKK i Upplands-Bro.

KONST(ainer) pågick 20 juni-9 juli på grusplanen invid Bro Centrum, vid Norrgrundsvägen/Idrottsstigen. Drop-in för barn och unga måndag - fredag (ej midsommarafton) klockan 12:00-18:00.

Performancekonstverket ”Tautology” av Guido Mitidieri
Konstnären Guido Mitidieri målar

Konstnären Guido Mitidieri

“Tautology” är ett konstverk som skapas på plats med kulspetspenna. Konstnären Guido Mitidieri sitter vid ett bord i fyra dagar, sex timmar om dagen och ritar streck, ackompanjerad av det monotona klickandet från en metronom. Genom processen växer bilder sakta fram.

Allmänheten bjuds in att interagera med konstnären. Interaktionen tar 14 minuter och går ut på att du sätter dig mitt emot konstnären, först sju minuter med stängda ögon sedan sju minuter med öppna ögon. I slutet av interaktionen kommer konstnären ställa frågor om vilka tankar och känslor som väcktes. Svaren antecknas och spelas in. Det är frivilligt att svara på konstnärens frågor.

Konstnären Guido Mitidieri sitter vid amfiteatern i Bro Centrum (Blomstervägen) den 4,5,6 och 7 juni, klockan 10:00-16:00.

Andreas Angelidakis

Andreas Angelidakis beskrivning av sig själv är ”en arkitekt som inte bygger hus”. Hans konstnärliga fokus skiftar mellan arkitekturens språk, kurerande, skrivande och internet. Andreas konst hanterar stadsrum, byggnader och samhället, oftast genom att skapa miljöer som människor kan interagera med. Andreas är född och uppvuxen i Aten, Grekland, där han även är verksam so konstnär. Hans senaste utställningar är ”Softwalks” på Fotogalleriet i Oslo (2021), “Demos- A reconstruction” på MOCA i Toronto (2020), “I used to build my feelings, now I watch them leave” på La Loge i Bryssel (2018) och Documenta 14 i Kassel och Aten (2017).

www.angelidakis.com Länk till annan webbplats.

Inom WALLSTREET är Andreas konceptansvarig konstnär för Bro Facades som han utvecklar tillsammans med ungdomsrådet i Upplands-Bro-kommun och Coloring Billboards som skapas tillsammans med sommarjobbande ungdomar som handleds av svenska konstnärer.

Jenny Berntsson

Jenny Berntsson har mångårig erfarenhet av skulptur, teckning och installation. Verken kommer ofta till genom deltagande konstprojekt som baseras på skapandeprocesser, tematiskt kring hållbarhetsfrågor, normer och kreativt flöde. Berntsson jobbar även som verksamhetsledare på Konstfrämjandet Västmanland, driver konstföreningar och har mångårig erfarenhet som ateljépedagog och konstnär på förskola.

Inom WALLSTREET leder Jenny den konstnärliga processen i KONST(ainer) där barn och unga involveras i konstskapande aktiviteter.

Saskia Tombrock

Saskia Tombrock är konstnär med fokus på framför allt graffiti, måleri, grafisk design och tatuering. Hon har tidigare arbetat inom bl.a Enköpings kommuns upplevelseförvaltning med olika konstworkshops samt som delledare inom flera Skapande Skola projekt.

Inom Wallstreet handleder Saskia sommarjobbande ungdomar i målning av två gångtunnlar i Bro.

Marc Ljungström

Marc Ljungström är muralkonstnär och skulptör från Hässelby med förkärlek till perfekta fades, skarpa linjer och karaktärer som gärna sticker ut som inga andra.

Inom Wallstreet handleder Marc sommarjobbande ungdomar i skapandet av offentlig konst i Bro.

Ida-Maria Holmqvist

Ida-Maria Holmqvist är murallkonstnär och tattuerare från Norrland som med sin egna stil bestående av mönster och symbolik gör gestaltningar på meterstora väggar till mililmetersmå kroppssmycken.

Inom Wallstreet handleder Ida-Maria sommarjobbande ungdomar i skapandet av offentlig konst i Bro.

Emil Vilhelmsson

Emil Vilhelmsson är mural- och graffitikonstnär med fokus på expressionistiska uttryck från Norrviken med lång erfarenhet av medskapande processer med ungdomar.

Inom Wallstreet handleder Emil sommarjobbande ungdomar i skapandet av offentlig konst i Bro.

Guido Mitidieri

Guido Mitidieri är en finlandsbaserad arkitekt och konstnär uppvuxen i Florens, Italien. Guido har ställt ut på bland annat Saletta Campolmi i Prato (2021), Serlachiusmuseet i Mantta-Villpula (2020), och Palmetta i Terni (2020).

www.guidomitidieri.com Länk till annan webbplats.

Guido Mitidieri skapar sitt verk vid amfiteatern i Bro Centrum (Blomstervägen) den 4,5,6 och 7 juni, klockan 10:00-16:00. Allmänheten bjuds in att interagera med konstnären på plats.

Unga Upplands-Broare

I arbetet med att skapa offentlig konst i Bro involveras ca 60 sommarjobbande ungdomar, Ungdomsrådet i Upplands-Bro kommun samt alla barn och unga som vill delta i konstaktiviteter. Alla som bidrar till att skapa offentlig konst inom Wallstreet är konstnärer.

Är du nöjd med informationen på sidan?