Uppdaterad 03 april 2024
Skriv ut

Pågående samråd och granskningar

När kommunen har tagit fram ett förslag på en detaljplan eller översiktsplan skickas förslaget ut på samråd. Under samrådstiden har du möjlighet att tycka till om planen. Här hittar du de planer som just nu är ute på samråd eller granskning i Upplands-Bro kommun.

Just nu pågår samråd för:

Just nu pågår granskning för:

Är du nöjd med informationen på sidan?