Uppdaterad 19 september 2023
Skriv ut

Pågående samråd och granskningar

När kommunen har tagit fram ett förslag på en detaljplan eller översiktsplan skickas förslaget ut på samråd. Under samrådstiden har du möjlighet att tycka till om planen. Här hittar du de planer som just nu är ute på samråd eller granskning i Upplands-Bro kommun.

Just nu pågår samråd för:

Vattentjänstplan

Från och med 1 januari 2024 ska det enligt lag finnas en aktuell vattentjänstplan för varje kommun. Den ska visa hur kommunen långsiktigt planerar för att tillgodose behovet av allmänna vattentjänster, vilka åtgärder som ska vidtas för att den allmänna VA-anläggningen ska fungera vid skyfall.

Förslaget till vattentjänstplan för Upplands-Bro kommun är ute på samråd under perioden 18 september till och med 16 oktober.

Synpunkter skickas till va.avfall@upplands-bro.se

Just nu pågår granskning för:

Är du nöjd med informationen på sidan?