Uppdaterad 30 september 2022
Skriv ut

Trygghetscenter

Trygghetscenter samlar alla våra trygghetssatsningar på en plats. Hit vänder du dig för att komma i kontakt med oss. Kontaktcenter har reception i anslutning till trygghetscenter och svarar på besökarnas frågor, hjälper till med kontakt med kommunen och myndigheter, bokningar och annan service.

Trygghetscenters arbete

Trygghetscenter arbetar för att olika funktioner och aktörer i kommunen ska arbeta mer effektivt tillsammans för en tryggare kommun. Målet är också att komma närmare och vara mer tillgängliga för kommuninvånarna.

Receptionen är bemannad via kommunens kontaktcenter måndag-torsdag klockan 8.00-16.00 och fredag klockan 8.00-15.00.

Trygghetscenter

0858169000 Stängt

Trygghets- och preventionsenheten

Trygghetscenter är en del av Trygghets- och preventionsenheten. Här finns samordning och strategiskt ansvar för arbete inom bland annat trygghet, brottsförebyggande arbete, ANDTS (alkohol, narkotika, doping, tobak, spel) folkhälsa, barnrätt och våldsförebyggande frågor inklusive våldsbejakande extremism, våld i nära relation, hedersrelaterat våld och förtryck.

Fältassistenterna arbetar uppsökande och socialt förebyggande, med fokus på barn och unga. Här finns även projektledare som arbetar med GVI (Group Violence Intervention) och unga och samhällstillit.

Är du nöjd med informationen på sidan?