Uppdaterad 02 november 2022
Skriv ut

Trygghets­center

Trygghetscenter samlar alla våra trygghetssatsningar på en plats. Hit vänder du dig för att komma i kontakt med oss. Kontaktcenter har reception i anslutning till trygghetscenter och svarar på besökarnas frågor, hjälper till med kontakt med kommunen och myndigheter, bokningar och annan service.

Trygghetscenters arbete

Trygghetscenter arbetar för att olika funktioner och aktörer i kommunen ska arbeta mer effektivt tillsammans för en tryggare kommun. Målet är också att komma närmare och vara mer tillgängliga för kommuninvånarna.

Receptionen är bemannad via kommunens kontaktcenter.

Trygghetscenter

Brohuset, Bro Centrum 1, Bro Centrum, 197 31 Bro

Trygghets- och preventionsenheten

Trygghetscenter är en del av Trygghets- och preventionsenheten. Här finns samordning och strategiskt ansvar för arbete inom bland annat trygghet, brottsförebyggande arbete, ANDTS (alkohol, narkotika, doping, tobak, spel) folkhälsa, barnrätt och våldsförebyggande frågor inklusive våldsbejakande extremism, våld i nära relation, hedersrelaterat våld och förtryck.

Fältgruppen

Fältassistenterna arbetar uppsökande och socialt förebyggande, med fokus på barn och unga. Här finns även projektledare som arbetar med GVI (Group Violence Intervention) och unga och samhällstillit.

Fältgruppen

072-178 84 07 Stängt
Brohuset, Bro centrum 1
197 31 Bro

Telefontider fältgruppen

Öppettider vecka 22
Dag Öppet Information
Måndag 29/5
08.00 - 16.00
Tisdag 30/5
08.00 - 16.00
Onsdag 31/5
08.00 - 22.00
Torsdag 1/6
08.00 - 16.00
Fredag 2/6
08.00 - 00.30
Lördag 3/6
16.30 - 00.30

Är du nöjd med informationen på sidan?