Uppdaterad 19 september 2022
Skriv ut

Företagsservice

Oavsett var du är i ditt företagande – om du vill starta, utveckla, etablera eller driva företag i Upplands-Bro – så finns kostnadsfri rådgivning samt snabb och smidig service att få.

Kontakta oss så hjälper vi dig!

Vi lever i en tid med hög inflation och stigande räntor. I Upplands-Bro strävar vi efter en hållbar tillväxt och för att ge de bästa förutsättningarna för företagande. Därför har vi skapat Företagsakuten där vi samlar tips och tjänster för dig som företagare.

Företagsenkät

Även fast det varit tider med hög inflation och stigande räntor har svensk ekonomi fortsatt att gå bra. Konjunkturinstitutets barometer visar dock att farten i ekonomin är på väg ned. Då omvärlden är osäker är det extra värdefullt att undersöka hur du som företagare mår.

Företagsträff med lunch

Vi bjuder in till en näringslivssträff med lunch tisdag 21 februari i samarbete med våra lokala företagarnätverk, Företagarna och Damernas Affärsnätverk. Temat är el och energieffektivisering. Håll utkik efter inbjudan.

Handla lokalt- marknadsföring

Under en företagsträff med företagsakuten fick vi önskemål om att ta fram marknadsföringsmaterial som ni företagare i kommunen kan använda för att uppmana kommuninvånarna att handla lokalt. Du laddar ner de här nedan.

Minska dina elkostnader

Nedan listar vi länkar dit du kan får tips på hur du kan sänka ditt företags energikostnader.

Beredskap för företag

För att samhället ska fungera vid fredstida kriser, höjd beredskap eller krig är företagens förmåga att bedriva sin verksamhet, av yttersta vikt.

Kommunens stöd till det lokala näringslivet

Bli leverantör av julgåva

Månadsanställd personal och förtroendevalda i Upplands-Bro kommun får i december ett presentkort som julgåva som kan användas hos dig som exempelvis driver en butik eller restaurang i Upplands-Bro. Under perioden 1 november - 8 december kan du som företagare anmäla ditt intresse att bli av en av de leverantörer som kan lösa in presentkorten.

Rådgivning och stöd

 • Boka en upphandlare och lär dig om fler möjligheter inom offentlig sektor.
 • Boka en näringslivsutvecklare som kan lyssna, ge tips och lotsa dig vidare till rätt personer eller organisationer.

Verksamheters stöd till det lokala näringslivet

Boka tid med din lokala bank

Stöd av lokala nätverk

Har du frågor kring olika områden som rör din verksamhet eller behöver du söka flera tillstånd? Boka en tid med vårt lotsteam – de hjälper dig vidare.

Vad företagslotsen kan hjälpa dig med

Lotsteamet guidar dig bland de tillstånd och regler som gäller för att driva just din verksamhet. Under ett lotsmöte tas inga beslut, men de kan göra en förhandsbedömning och berätta vilka tillstånd som behövs.

När du kan få hjälp av företagslotsen

Om du har ett ärende som berör mer än ett myndighetsområde kan företagslotsen vara till hjälp. Har du exempelvis köpt mark, vill ansöka om bygglov och har funderingar kring miljöfrågor kan du via företagslotsen få svar på de flesta av dina frågor.

Via företagslotsen kan du få svar på frågor och hjälp med tillstånd inom följande områden:

 • Plan- och bygglov
 • Mark- och utbyggnadsfrågor
 • Miljöbestämmelser
 • Livsmedel
 • Alkohol- och utskänkningstillstånd
 • Brand och säkerhet
 • Teknik- och VA-frågor
 • Fristående verksamheter inom utbildning

Boka tid med företagslotsen

Du bokar företagslotsen via vår e-tjänst. Kom ihåg att beskriva ditt ärende och ange önskat lotsdatum. Gör din bokning senast en vecka före önskad lotsträff så att vi hinner förbereda ditt ärende.

Söker du efter lokala företag i en viss bransch? I vårt företagsregister finns drygt 2 700 aktiva företag och organisationer i Upplands-Bro registrerade. Uppgifterna hämtas från UC Selekt, UC AB, och uppdateras månadsvis. Här kan du bland annat söka på företagsnamn, bransch och företagsstorlek.

Ingen innehållsförteckning finns

Är du intresserad av att hålla dig uppdaterad i lokala näringslivsfrågor? P renumerera på vårt nyhetsbrev så missar du inget! Dessutom får du inbjudningar till våra näringslivsträffar och övriga aktiviteter som du kan ha nytta och glädje av i ditt företagande.

Ingen innehållsförteckning finns

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Fyll i formuläret nedan så får du våra utskick.

Nyhetsbrev 2023

Vill du veta hur nöjda företagare i Upplands-Bro är med kommunens service och vad de tycker om företagsklimatet i kommunen? Här kan du ta del av resultaten från olika näringslivsundersökningar och jämföra Upplands-Bro både regionalt och nationellt.

Löpande insikt

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), i samarbete med Stockholm Business Alliance (SBA) och Business Region Göteborg (BRG), genomför årligen servicemätningen Löpande Insikt.

I undersökningen mäter man myndighetsområden så som brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd. Upphandling bedöms i en separat enkät.

Alla som avslutat ett ärende hos kommunen under mätåret får besvara en enkät med frågor som rör upphandling, brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd.

Nöjd Kund Index, NKI

Stockholm Business Alliance (SBA) är ett partnerskap mellan ett femtiotal kommuner i åtta regioner vars syfte bland annat är att förbättra näringslivsservicen vid kommunernas myndighetsutövning.

Varje år genomför SBA en kundundersökning för att ta reda på företagens nöjdhet med den service de får av kommunen. Undersökning kallas Nöjd Kund Index, eller NKI.

I samarbete med SKR genomför SBA en årlig enkät där de mäter hur nöjda företagen är med kommunens service och tillsyn. Svaren i enkäten anges i skala 1–100, där 100 är högsta betyg.

Företagarna som under mätåret haft ett myndighetsärende får besvara en enkät där de bedömer eller betygsätter faktorer som tillgänglighet, information, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet.

NKI-rankingen är företagarnas helhetsbedömning av ärendehanteringen och därmed kommunens myndighetsutövning. Sedan 2021 ingår även upphandling i undersökningen. Nöjd upphandlings-index, NUI, är ett separat formulär.

Svenskt Näringslivs ranking

Svenskt Näringsliv är en nationell intresseorganisation som samlar företagare, företag och branscher för att med gemensam kraft vara med och påverka beslutsfattare och samhällsutvecklingen.

Sedan 2001 genomförs en årlig enkätundersökning bland medlemmarna för att få insikter om det lokala företagsklimatet. I sammanställningen rankas landets 290 kommuner utifrån resultatet.

På Företagsklimats webbplats kan du se hela listan, och jämföra resultaten mellan olika kommuner.

Frågorna i undersökningen om det lokala företagsklimatet handlar om exempelvis dialog, trygghet, infrastruktur samt myndighetsutövning.

Det är i första hand företagen som är medlemmar i Svenskt Näringsliv som får besvara enkäten, men svarsgruppen utökas även med ett antal icke-medlemmar.

Utifrån enkätsvaren samt vissa statistiska faktorer från SCB och UC får alla 290 kommuner ett betyg på skalan 1–5, där 5 är högsta betyg.

Du är varmt välkommen att kontakta oss på näringslivsavdelningen!

Ingen innehållsförteckning finns

Tf. näringslivschef, Beatrice Porshage

Näringslivsutvecklare, Marro Rehn

Det finns mycket du kan göra för att minska din energianvändning och miljöpåverkan i ditt företag samtidigt som du sparar pengar. Upplands-Bro kommun ingår i ett regionalt samarbete där du kan få kostnadsfri och opartisk energi- och klimatrådgivning.

Rådgivning för företag

Rådgivningen riktar sig till privatpersoner, organisationer och företag.

Du kan exempelvis få råd om att:

 • Minska energianvändningen i din bostad eller lokal,
 • Sänka dina energikostnader,
 • Ändra uppvärmning- och ventilationssystem,
 • Installation av solceller eller laddplatser,
 • Minska din klimatpåverkan,
 • förbättra fönster, isolering och belysning
 • befintliga bidrag och stöd.

Kontakta Energi- och klimatrådgivningen

Är du nöjd med informationen på sidan?