Uppdaterad 23 november 2023
Skriv ut

Geodata i Upplands-Bro

Geodata är, enkelt förklarat, digital information som beskriver ett geografiskt läge. På kommunen använder vi geodata när vi exempelvis fattar beslut om bygglov, detaljplaner eller planerar skötsel av kommunala vägar.

Skicka geodata till oss

Vill du skicka geodata till oss är det viktigt att du använder samma referenssystem som vi gör. I kommunen använder vi de nationella referenssystemen SWEREF 99 18 00 i plan och RH2000 i höjd.

Upplands-Bro kommun gick över till det nationella referenssystemet i plan, SWEREF 99 18 00, 2010. Alla kartor och geodata som tillhandahålls av Mät & GIS-enheten är i SWEREF 99 18 00.

Gamla kartor kan ha koordinatangivelser i äldre, både nationella och lokala, referenssystem.

Upplands-Bro kommun gick över till det nationella referenssystemet i höjd den 4 februari 2013. All höjdinformation i kartor och geodata som tillhandahålls av Mät & GIS-enheten är i RH2000.

Gamla kartor kan ha koordinatangivelser i äldre, både nationella och lokala, referenssystem.

Var uppmärksam på höjdsystemet

Det är viktigt att ta reda på vilket höjdsystem som en höjduppgift tillhör. Därför bör det alltid framgå vilket höjdsystem som avses på alla kartor, filer och handlingar med höjduppgifter. Annars kan missförstånd lätt uppstå, vilket till exempel kan leda till att en ny byggnad hamnar för högt eller för lågt.

Är du nöjd med informationen på sidan?