Uppdaterad 09 november 2022
Skriv ut

Viktor Jonsson-huset

På fastigheten står det så kallade Viktor Jonsson-huset som påminner om Bros ursprung som stationssamhälle från tiden då stambanan byggdes ut. Detaljplanen ska pröva möjligheten att utveckla fastigheten genom att bevara och rusta upp den befintliga villan samt tillföra nya bostäder inom fastigheten.

Ingen innehållsförteckning finns

Planens läge på kartan markerat med blå ifylld cirkel

Planens läge på kartan

Planens läge på gällande detaljplan i blå streckad linje

Planens läge på gällande detaljplan

Det här händer nu

Bearbetning av samrådssynpunkter:

Planen var ute på samråd mellan den 24 januari till den 28 februari 2022. Just nu behandlas de synpunkter som har kommit in. Därefter kommer förslaget bearbetas och sändas ut för grankning.

Ta del av planhandlingarna här.

Är du nöjd med informationen på sidan?