Uppdaterad 15 februari 2024
Skriv ut

Sommarjobb

I Upplands-Bro kan du som är 15, 16 eller 17 år och folkbokförd i kommunen ansöka om sommarjobb, eller feriejobb som det också kallas.

Syftet med sommarjobb är att så många ungdomar som möjligt ska få möjlighet att komma in i arbetslivet oavsett föräldrarnas nätverk. Sommarjobb innebär att du kan få prova på olika arbetsuppgifter inom exempelvis förskola och fritidshem, vaktmästeri, äldreomsorg eller park-och markskötsel. 

Ansökan

Vem får söka?

Du behöver var folkbokförd i Upplands-Bro kommun och du ska ha fyllt 15 år när första perioden börjar 1 juli. Är du 17 år får du inte ha fyllt 18 år när sista perioden avslutas 9 augusti.

Ansökningsperioden för 2024 års sommarjobb är mellan 16 februari och 3 mars.

Arbetsperioder

Period 1 - vecka 27, 28 och 29

Datum: 1 juli -19 juli

Antal dagar: 15

Antal arbetstimmar: 90 timmar, fördelat på cirka 6 timmar/dag

Period 2 - vecka 30, 31 och 32

Datum: 22 juli-9 augusti

Antal dagar: 15

Antal arbetstimmar: 90 timmar, fördelat på 6 timmar/dag

Ersättning

När du sommarjobbar får du ersättning som Upplands-Bro kommun betalar ut. Du får ersättning för varje arbetad timme, max 90 timmar fördelat på dina tre jobbveckor. Jobbet ska göras på dagtid, måndag till fredag, någon gång mellan klockan 07.00 och 18.00. Vi betalar inte ut ersättning för jobb på obekväm arbetstid eller semesterersättning. Vi ersätter inte timmar som överstiger 90.

Ersättningen för 2024 är:

 • 15 år eller fyller 15 år i år: 76 kronor i timmen vilket motsvarar 456 kronor per dag
 • 16 år eller fyller 16 år i år: 88 kronor i timmen vilket motsvarar 528 kronor per dag
 • 17 år eller fyller 17 år i år: 91 kronor i timmen vilket motsvarar 546 kronor per dag

I dagsarvodet ingår semesterersättning.

Utbetalning

Upplands-Bro kommun använder sig av Swedbank vid utbetalning. Men oavsett om du har ett konto på Swedbank eller någon annan bank kan du få din ersättning inbetald direkt till ditt konto. Du som ännu inte fyllt 18 år kan anmäla ditt konto tillsammans med en vårdnadshavare på Swedbanks kontor. Observera att du måste ha ett eget konto, du kan inte använda exempelvis en förälders konto.

Om du inte har ett konto, eller inte anmäler ditt konto skickar vi en utbetalningsavi hem till dig.

Ersättningen kommer att betalas ut:

Period 1: den 27 augusti 2024
Period 2: den 27 september 2024

Om du blir erbjuden jobb

Om du blir erbjuden jobb finns det några saker som kan vara bra att känna till.

Avtal

Din överenskommelse om sommarjobb signerar du digitalt samtidigt som du tackar ja till din sommarjobbsplats. Ibland krävs det att du skickar in ett godkänt registerutdrag från polisens belastningsregister för att överenskommelsen ska gälla. Sommarjobb skickar inte ut något avtal med posten. Du skriver själv ut ditt avtal om du vill ha det i pappersform.

Utdrag från polisens belastningsregister

Vissa arbetskplatser kräver att du ska lämna in ett utdrag från polisens belastningsregister. Blir du erbjuden en sådan plats och tackar ja behöver du beställa utdrag från polisens belastningsregister.

 • Utdraget från belastningsregistret ska lämnas till din arbetsgivare första arbetsdagen.
 • Om du inte lämnar in ditt utdrag från polisens belastningsregister i tid eller om ditt utdrag innehåller någon anmärkning kan du mista din sommarjobbsplats.
 • Tänk på att det finns olika register för olika branscher. Du kan exempelvis inte använda ett utdrag som gäller för praktikområdet barn och unga till en plats inom vård och omsorg. Hur länge utdragen är giltiga varierar.
 • Blir du erbjuden en plats inom de andra områdena kan det hända att du även måste lämna in ett belastningsregister för det. Om du till exempel sökt branschen ”Trädgård och fastighet” kan det innebära att du kommer att jobba på en skola och då måste du lämna in ett utdrag för skola/barnomsorg.

Vilket utdrag ska jag välja?

 • Välj ”Utdrag för arbete i skola eller förskola” för jobb inom skola/barnomsorg eller trädgård och fastighet på skola/förskola
 • Välj ”Utdrag för att kontrollera egna uppgifter” för jobb inom vård och omsorg
 • Välj ”Utdrag för arbete med barn i annan verksamhet” för jobb inom föreningsverksamhet med barn
 • Välj ”Utdrag för arbete i skola eller förskola” för jobb inom kök inom skola/barnomsorg
 • Välj ”Utdrag för att kontrollera egna uppgifter” för jobb inom kök på vårdboende

Skatteintyg

Om du uppfyller Skatteverkets krav för utbetalning av lön utan skatteavdrag väljer du det alternativet samtidigt som du tackar ja till din jobbplats och signerar ditt avtal. Om du inte uppfyller kraven väljer du det andra alternativet.

Arbetsmiljö

Precis som alla andra som arbetar har du som sommarjobbar rätt till en bra arbetsmiljö. Du och din handledare kommer att gå igenom hur du ska utföra dina arbetsuppgifter på ett säkert sätt. Du ska också få information om vad du får och inte får göra. Om du tycker att du fått otydliga instruktioner, om något känns farligt eller om du upplever andra problem ska du berätta det för den som är ansvarig på arbetsplatsen. Du kan även kontakta oss på kommunen.

Om du behöver vara ledig

Stäm av med din handledare om du behöver vara ledig en hel dag eller några timmar. Du kan ta igen förlorade arbetstimmar genom att förlänga några arbetsdagar, om det är okej för din handledare, men det måste ske under din arbetsperiod. Du får inte jobba mer än åtta timmar per dag.

Midsommarafton

Inget sommarjobb är tillåtet på midsommarafton.

Om du blir sjuk

Meddela din handledare direkt om du blir sjuk. Du ska ha fått ett telefonnummer till handledare och/eller din arbetsplats under din första arbetsdag. Du behöver inte skicka in något läkarintyg och du får ingen sjuklön för förlorad arbetstid.

Arbetsintyg

Om du vill ha ett arbetsintyg när ditt sommarjobb är slut kan din handledare hjälpa dig med det.

Mina sidor

På Mina sidor kan du logga in och ändra dina kontaktuppgifter om du exempelvis flyttar, byter mobilnummer eller e-post. Det är viktigt att vi har dina senaste uppgifter. Här hittar du även information och kontaktuppgifter till din sommarjobbsplats.

Frågor och svar om sommarjobb

Det är många ansökningar som kommer in och för att det ska bli både enklare och säkrare för oss att hantera alla ansökningar måste de registreras på samma sätt. De flesta jobb söks idag digitalt och via webbplats. För att kunna ge dig en bra erfarenhet och kunskap om hur det går till i ditt fortsatta arbetsliv, vill vi att du gör det även i sommarjobbsansökan.

När du har sökt sommarjobb får du ett mejl med en länk till ”Mina Sidor” skickat till din e-post. Klicka på länken och följ instruktionerna för att välja ett eget lösenord. Du loggar in på ”Mina sidor” med hjälp av ditt personnummer och lösenord. På ”Mina sidor” får du en överblick av din ansökan och här kan du när som helst ändra dina kontaktuppgifter om du exempelvis flyttar, byter mobilnummer eller e-post. Om du vill ändra något av dina val, exempelvis vilka perioder du kan jobba, kan du också göra det via ”Mina sidor” men bara så länge ansökan är öppen, det vill säga till den 3 mars 2024.

Under ansökningstiden kan du göra ändringar i din ansökan under ”Mina sidor”. Du loggar in på ”Mina sidor” och klickar vidare till ansökan, gör dina ändringar och skickar dina uppdaterade uppgifter genom att klicka på ”skicka ansökan”. Efter att ansökningstiden gått ut kan du endast ändra dina kontaktuppgifter.

Nej, det kan du inte. Sommarjobb är ett betalt jobb där du får en ersättning och det förväntas att du ska kunna göra jobbet själv. Om du inte känner dig redo att jobba utan en kompis är det bättre att du väntar med att ansöka.

Nej, du kan inte byta. Det finns ett begränsat antal jobb vilket innebär att det inte finns möjlighet till byten.

Nej det får du inte. För att så många ungdomar som möjligt ska få chansen till ett sommarjobb får man endast jobba en period. Om du anger att du kan jobba båda perioderna är chansen större att du får ett erbjudande.

Ja det kan du göra. När du fyller i din ansökan ber vi dig välja en till två perioder som du kan arbeta. Under pågående ansökningsperiod kan du gå in på ”Mina sidor” och ändra period.

Du kan när som helst göra ändringar i dina personuppgifter. Ändringarna gör du genom att logga in på ”Mina sidor” och går in under dina personuppgifter. Glöm inte att du alltid måste spara när du gjort dina ändringar. Annars finns det stor risk att du inte får viktig information när vi försöker nå dig.

Det brukar komma in fler ansökningar än platser vi har att erbjuda. Det betyder att det inte finns sommarjobbsplatser till alla som söker, därför kan inte alla som söker få ett erbjudande om sommarjobb. Vi prioriterar de ungdomar som inte har fått någon plats tidigare. Om du söker inom flera branscher och mer än en period ökar dina chanser att få ett erbjudande om sommarjobb.

Senast första veckan i april. Då får du som ansökt ett mejl där vi uppmanar dig att logga in på "Mina sidor" där du ser om du fått erbjudande om jobb.

Du kommer att få ett mejl till den mejladress du angett i din ansökan. Det är därför viktigt att du har en uppdaterad mejladress på "Mina sidor" och att du går in och kollar din mejl regelbundet.

På ”Mina sidor” ser du om du har fått ett erbjudande om sommarjobb eller inte och i så fall vilken plats det gäller. På ”Mina sidor” klickar du i antingen ”Ja tack, jag vill ha denna plats” eller ”Nej tack, jag vill inte ha denna plats”. Om du klickar på ”Nej tack” kommer du inte att få något nytt erbjudande om sommarjobb i år. Du måste svara på ditt erbjudande innan sista svarsdatum som står i mejlet. Om du inte svarar på ditt erbjudande i tid förlorar du din chans till sommarjobb.

Nej, du kan inte byta jobb med en kompis. Ditt erbjudande om sommarjobb är personligt och gäller endast för dig.

Nej, du kan inte byta. Det finns ett begränsat antal jobb vilket innebär att det inte finns möjlighet till byten.

Meddelandena skickas ut i flera omgångar och eftersom det är många som söker kan det ta olika lång tid innan just du får ditt erbjudande. Har du under ansökningstiden bytt mobilnummer och/eller e-postadress måste du gå in på ”Mina sidor” och uppdatera med det nya.

Ja, varje år är det ett antal ungdomar som får ett erbjudande och som väljer att tacka nej. Det betyder att det kan hända att vi kontaktar dig för att erbjuda dig en sådan plats. Det är därför bra att ha ett utdrag från polisens belastningsregister redo eftersom vi kan höra av oss med kort varsel. Det finns ingen turordning bland återbudsplatserna. Om det kommer in en ledig plats gör vi ett massutskick via mejl och det är principen först till kvarn som gäller.

Du som är under 18 år får (enligt AFS 2012:3 Minderårigas arbetsmiljö) inte ha någon annan sysselsättning såsom praktik, arbete eller utbildning som gör att du får en arbetsvecka på mer än 40 timmar.

De flesta som har sommarjobb via Upplands-Bro kommun behöver inte betala skatt på pengarna de tjänar. För att inte behöva betala skatt måste du uppfylla följande krav från Skatteverket:

Du beräknar att din sammanlagda inkomst under 2023 kommer att bli mindre än Skatteverkets maxbelopp för 2024. Maxbeloppet för 2024 är ännu inte klart. 2023 var maxbeloppet 20431 kronor (inklusive till exempel semesterersättning och ersättning för mat).

 • Du är studerande.
 • Du kommer att vara bosatt i Sverige under hela året.

Uppfyller du alla kraven ska du markera att du gör det samtidigt som du tackar ja till din jobbplats och signerar din jobböverenskommelse. Observera att detta görs digitalt och att vi inte skickar ut blanketten ”Intyg för utbetalning av lön utan skatteavdrag”.

Är du nöjd med informationen på sidan?