Uppdaterad 20 november 2023
Skriv ut

Terminer, lov och frånvaro

Här hittar du information om när terminerna i Upplands-Bros kommunala grundskolor börjar och slutar, när det är skollov samt information om vad som gäller om ditt barn behöver vara ledigt.

Skollov och andra lediga dagar i grundskolan

Här kan du se läsårstider och gemensamma lovdagar för de kommunala grundskolorna i Upplands-Bro kommun. Övriga planerings- och studiedagar, ofta tre per läsår, bestämmer skolorna själva så de varierar.

Ska ditt barn gå från förskola till förskoleklass så sker övergången den 1 augusti. Höstterminens första dag är gemensam för alla kommunala skolor. Går ditt barn i en fristående skola kan eventuellt andra datum gälla, information får du direkt från skolan.

Läsårstider 2023/2024

Händelse

Datum

Höstterminens första dag

Tisdag 22 augusti

Höstlov

Måndag 30 oktober - fredag 3 november (v 44)

Höstterminens sista dag

Fredag 22 december

Vårterminens första dag

Onsdag 10 januari

Sportlov

Måndag 26 februari - fredag 1 mars (v 9)

Påsklov

Tisdag 2 april - fredag 5 april (v 14)

Vårterminens lovdagar

Onsdag 1 maj, torsdag 9 maj - fredag 10 maj, torsdag 6 juni

Vårterminens sista dag

Onsdag 12 juni

Läsårstider 2024/2025

Händelse

Datum

Höstterminens första dag

Måndag 19 augusti

Höstlov

Vecka 44 - Måndag 28 oktober - fredag 1 november

Höstterminens sista dag

Fredag 20 december

Vårterminens första dag

Onsdag 8 januari

Sportlov

Vecka 9 - Måndag 24 februari - fredag 28 februari

Påsklov

Vecka 16 - Måndag 14 april - torsdag 17 april
(följs av röda dagar fredag 18 april och måndag 21 april)

Vårterminens lovdagar

Torsdag 1 maj, fredag 2 maj, torsdag 29 maj, fredag 30 maj, fredag 6 juni

Vårterminens sista dag

Onsdag 11 juni

Skollov, lediga dagar och viktiga datum på Upplands-Brogymnasiet

Här hittar du läsårsdata, lovdagar och andra viktiga datum på Upplands-Brogymnasiet (UBG).

Studiedagar i grundskolan

Utöver loven är har ditt barn ledigt när skolan har sina studiedagar. Grundskolorna har rätt till fyra studiedagar per läsår för utbildning av personalen. Information om när terminens studiedagar infaller hittar du i Vklass.

Stängningsdagar fritids

De kommunala fritidshemmen får stänga för max två planeringsdagar per läsår. Datum för planeringsdagar ska meddelas dig som vårdnadshavare vid början av varje läsår. Om du har svårt att själv ordna barnomsorg de dagar ditt barns fritidshem är stängt, kontakta personalen i god tid innan för att få hjälp att titta på en tillfällig lösning.

Under sommaren, vid vissa större helger och när personalen har planeringsdagar, kan det bli fråga om sammanslagningar av kommunala fritidshem.

Ledig från skolan

Om ditt barn behöver vara ledig under skolterminen måste du ansöka om ledighet. En skolpliktig elev kan beviljas kortare ledighet vid särskilda händelser eller angelägenheter och det beviljas av elevens mentor eller rektor.

Om ditt barn blir sjukt

De flesta barn som går i grundskolan blir sjuka ibland. Om du ser tecken på att ditt barn inte kommer att orka delta i skoldagens eller fritidshemmets aktiviteter ska barnet stanna hemma tills det tillfrisknat. Även om ditt barn verkar friskt på morgonen kan det ändras under dagen. Personalen i skolan kan i så fall kontakta dig så att du kan hämta barnet.

Är du nöjd med informationen på sidan?