Uppdaterad 22 december 2022
Skriv ut

Klövberga etapp 2

Klövberga etapp 2 planeras vid E18 i höjd med Bro trafikplats. Här möjliggörs för byggande av drivmedelsstation och snabbmatsrestaurang.

Ingen innehållsförteckning finns

Planområdets läge på kartan markerat med blå cirkel

Samhällsbyggnadsutskottet beslutade 2015-04-15 om planuppdrag för detaljplanen Klövberga etapp 1 och 2. En detaljplan reglerar hur mark och vatten ska användas.

Det aktuella detaljplaneförslaget för Klövberga etapp 2 omfattar en av programmets tre etapper. I samrådet om Klövberga etapp 1 ingick etapp 2, som omfattade drivmedelsstation och snabbmatsrestaurang. De handläggs nu som separata detaljplaner.

Det här händer nu

Detaljplanen var ute på samråd kvartal två 2016. Nästa steg blir att ta fram underlag inför en kommande granskning. Då blir det möjligt att inkomma med synpunkter på förslaget.

Ta del av handlingar och utredningar här.

 • Handlingar

  • Utredningar

   • Handlingar

    • Utredningar

     • Handlingar

      • Utredningar

       • Handlingar

        Är du nöjd med informationen på sidan?