Uppdaterad 26 september 2022
Skriv ut

Parkera i Upplands-Bro

I Upplands-Bro finns det olika platser att parkera på. Du får parkera högst 24 timmar om inget annat anges. För dig som pendlar finns infartsparkeringar nära pendeltåget. Här kan du som är rörelsehindrad ansöka om särskilt parkeringstillstånd.

På parkeringsplatser på allmän plats kan du parkera utan särskilt tillstånd. Det är alltid skyltningen på platsen som visar vilka parkeringsregler som gäller just där. Infartsparkeringar, det vill säga parkeringar nära kollektivtrafiken, finns vid pendeltågsstationerna i Kungsängen och Bro. Där får du parkera högst 24 timmar i följd på vardagar, utom dag före söndag och helgdagar.

Infartsparkering i Bro

I Bro finns infartsparkeringarna på Stationsvägen och södra sidan av stationen på Assurs väg. Det finns totalt 274 parkeringsplatser. Att parkera är gratis.

Infartsparkering i Kungsängen

I Kungsängen hittar du infartsparkeringar på Enköpingsvägen, Prästhagsvägen och Strandvägen vid Stationsbacken. Det finns sammanlagt 398 parkeringsplatser i Kungsängen.

Lediga parkeringsplatser

Vill du ta bilen eller cykeln till Lillsjön? Undrar du om det finns plats på infartsparkeringen när du ska ta pendeltåget?

Här kan du se antalet lediga parkeringsplatser på de parkeringar i kommunen som har parkeringssensorer.

Parkeringsavgifter

Är det gratis eller kostar det att parkera och hur betalar du om det kostar? Här hittar du information om parkeringsavgifter i kommunen.

I centrala Kungsängen parkerar du gratis en timme, därefter betalar du avgift på vardagar klockan 8.00-18.00. Ingen avgift dag före söndag och helgdag. Avgiften varierar beroende på var du parkerar. I Bro centrum parkerar du gratis så länge du har en parkeringsskiva. På parkeringsplatserna närmast centrum får du stå tre timmar på vardagar klockan 8.00-18.00. Kolla alltid skyltningen på platsen för att se vad som gäller där du parkerar.

Ingen innehållsförteckning finns

Betalsätt

Det finns flera sätt att betala för parkering: i parkeringsautomat, med SL-kortet eller mobilapp.

Enklast betalar du parkeringsavgiften med din telefon. Oavsett om du väljer att parkera med app, sms eller talsvar, kan du alltid starta, förlänga och avsluta parkeringen efter dina egna önskemål.

I automaterna kan du betala med VISA-kort, MasterCard, de vanligaste bensinkorten och med mynt.

När du betalar med kort kan du avsluta parkeringsperioden när du vill och betalar bara för den tid du parkerat. Betalar du med mynt kan du inte avbryta parkeringen.

Det kostar 5 kronor i timmen att parkera på infartsparkeringen i Kungsängen. Du som har SL-kort (grönt eller digitalt) med minst 30-dagarsbiljett kan parkera gratis.

Följande SL-biljetter gäller för gratis parkering:

 • 30-dagarsbiljett
 • 90-dagarsbiljett
 • Årskort

Har du inget SL-kort så betalar du fem kronor i timmen.

Avgiftsplikten gäller helgfri måndag-fredag, klockan 8.00-18.00.

Övriga tider är det gratis att parkera för alla.

På infartsparkeringen i Bro är det avgiftsfritt att parkera.

 

Om du har GRÖNT SL-kort

Första gången du ska parkera

 1. Gå till sl.parkera.nu
 2. Mata in SL-kortets nummer. (Detta gör du bara första gången. Om du byter SL-kort behöver du fylla i det nya numret.)
 3. Fyll i bilens registreringsnummer.

Om du har problem att aktivera parkering med ditt gröna SL-kort, betala parkeringen och skicka ett mail till oss med bild på SL-kortet samt kvittot för din parkering så får du pengarna tillbaka. Skriv "Infartsparkering" i rubriken på mailet och skicka det till kommun@upplands-bro.se


Varje gång du parkerar

Aktivera din parkering – detta steg behöver du göra vid varje tillfälle eftersom ett parkeringstillfälle är högst 24 timmar.

Om du har DIGITALT SL-kort i SL-appen

För att parkera med digital SL-biljett (minst 30-dagarsbiljett) så ska du använda ditt app-ID som finns i SL-appen.

 • Öppna SL-appen
 • Klicka på mer, längst ner till höger i appen.
 • Skrolla längst ner, där ser du ditt unika app-ID, xxxxxxx-xxx
Bild av spp-ID i SL-appen.

Första gången du ska parkera

 1. Gå till sl.parkera.nu
 2. Mata in ditt app-ID. (Detta gör du bara första gången.)
 3. Fyll i bilens registreringsnummer.

Varje gång du parkerar

 • Aktivera din parkering – detta steg behöver du göra vid varje tillfälle eftersom ett parkeringstillfälle är högst 24 timmar.

På parkeringarna i Kungsängen centrum kan du betala med apparna Parkster och Mobill.

Läs mer om villkor, hur du använder apparna och hur du ansluter dig på deras webbplatser.

I trafikförordningen finns generella regler för hur man får stanna och parkera. Reglerna visa inte med vägmärken utan du måste kunna dem ändå. Om det finns lokala trafikföreskrifter märks de ut med vägmärken.

Parkeringsregler

I Transportstyrelsens broschyr Stanna och parkera finns de viktigaste generella reglerna för hur man får stanna och parkera.

Felparkering

Om du parkerar fel på allmän mark kan du få en parkeringsanmärkning.

Det är företaget QSG Bevakning som övervakar att parkeringsreglerna på allmänna gator och vägar följs.

QSG Bevakning

Parkerar du fel på en privat mark kan du i stället få en kontrollavgift. En kontrollavgift överklagar du hos det företag som övervakar platsen.

Betala felparkeringsavgift

Det är fordonets ägare som ska betala felparkeringsavgiften.

Avgiften betalas till Transportstyrelsen på Bankgiro 5051-6905.
Ange det OCR-/ärendenummer som står på parkeringsanmärkningen.

Överklaga parkeringsanmärkning

Om du vill överklaga din parkeringsanmärkning ska du göra det skriftligen hos polismyndigheten. Förklara varför du anser att parkeringsanmärkningen är felaktig. Ange det ärendenumret som finns på anmärkningen samt bilens registreringsnummer.

Betala alltid din parkeringsanmärkning även om du tänker överklaga. Du får tillbaka avgiften om du får rätt i din överklagan.

I Uppland-Bro finns idag inga kommunala parkeringsplatser med laddstolpe för elbil. För att hitta närmaste laddstolpe kan du ta hjälp av någon av dessa tjänster.

Ingen innehållsförteckning finns

Är du folkbokförd i kommunen och har svårt att förflytta dig till fots? Då kan du ansöka om parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Med parkeringstillståndet får du parkera på särskilda reserverade platser, förlängda parkeringstider och rätt att parkera där parkering är förbjuden. Ofta parkerar du gratis.

Vem kan få tillstånd?

Du kan få tillstånd om du är rörelsehindrad och själv kör ett motordrivet fordon eller om du själv inte kör, men regelbundet behöver hjälp utanför fordonet av den som skjutsar dig.

Parkeringstillstånd är inte till för den som har brutit benet eller av någon annan anledning har en kortvarig funktionsnedsättning.

Ansök om parkeringstillstånd

Du ansöker om parkeringstillstånd via våra e-tjänster

Om du har skyddade personuppgifter, saknar Bank-ID eller av någon annan orsak inte kan ansöka via e-tjänsten kontakta kontaktcenter.

 

Kontaktcenter

Om ditt företag har verksamhet inom Upplands-Bro kommun och behöver ha tillgång till ett fordon nära den plats där ni utför ett arbete, kan du ansöka om nyttoparkeringstillstånd för ditt fordon.

Ingen innehållsförteckning finns

Tillståndet är tidsbegränsat och utfärdas för 1 år, men det finns även tidsbegränsade tillstånd för 30 dagar. Nyttoparkeringstillstånd medger undantag från lokala trafikföreskrifter om stannande och parkering.

Ansök om nyttoparkeringstillstånd

Du ansöker om nyttoparkeringstillstånd via vår e-tjänst.

Fordon och cyklar som står trafikfarligt, hindrar framkomligheten eller är övergivna kan bli flyttade. Detsamma gäller om du som fordonsägare har obetalda parkeringsböter på mer än 5 000 kr. Här kan du läsa om hur du anmäler ett felparkerat fordon och begär flyttning av ett fordon från din mark.

Anmäl fordon

Du anmäler ett fordon som står trafikfarligt, hindrar framkomligheten eller är övergivet via vår e-tjänst för felanmälan.

Begär flyttning av fordon

Om du är markägare och vill få bort ett fordon från din mark kan du begära flyttning av fordon, så kallad hemställan hos kommunen.

Innan du skickar in en begäran ska du själv kontakta ägaren och be denne flytta fordonet. Får du inte tag på ägaren kan fordonet flyttas först en månad efter det att du försökt kontakta ägaren.

Om du lyckas få kontakt med ägaren har denne sju dagar på sig att själv flytta sitt fordon.

Är du nöjd med informationen på sidan?