Uppdaterad 24 november 2022
Skriv ut

Möten och protokoll kommunfullmäktige

Här ligger kommunfullmäktiges mötesdokument 2018-2022 samlade.

Sammanträden och handlingar under 2023

Datum

Tillkännagivande och kallelse

Handlingar

Protokoll

15 februari 2023
29 mars 2023
26 april 2023
14 juni 2023
20 september 2023
18 oktober 2023
13 december 2023
Om du vill ta del av handlingar och protokoll från möten tidigare än 2018, kontakta oss via kontaktcenter.

Är du nöjd med informationen på sidan?