Uppdaterad 29 november 2022
Skriv ut

Starta och driva företag

Att starta och driva företag i Upplands-Bro ska vara enkelt. Företagandet är en resa, och vi vill att ditt företag ska få bästa möjliga förutsättningar att lyckas. Här har vi samlat viktig information som du kan ha nytta oavsett om du funderar på att starta ett företag, driver ett företag i kommunen eller vill etablera ditt företag här.

Har du en företagsidé du skulle vilja utveckla? Eller står du kanske redan i startgroparna, redo att starta ditt nya företag och behöver information om hur man gör? Oavsett var du befinner dig i din ”starta-eget-resa” så finns det hjälp att få.

Kom i gång med företagandet

På verksamt.se hittar du all information du behöver för att komma i gång med ditt företagande. Du kan exempelvis välja företagsform, företagsnamn och registrera ditt företag. Verksamt.se är ett samarbete mellan Bolagsverket, Skatteverket och Tillväxtverket.

Från och med hösten 2022 kommer kommunen satsa på en ny form för att utveckla entreprenörskap och nyföretagande i kommunen. Upplands-Brobor med en dröm och idé ska få möjlighet att utveckla sina affärsidéer. då lanseras Startup Upplands-Bro– en lokal modell för nyföretagande.

Under etableringsfasen, är du välkommen att kontakta näringslivsavdelningen för frågor.

Lär dig mer om skatter och avgifter

Vill du lära dig mer om skatter, avgifter och annat som är viktigt att kunna som företagare? Kika på Skatteverkets kostnadsfria webbseminarier som riktar sig till dig som vill starta företag.

Rådgivning och stöd

Vill du prata med en företagsrådgivare eller behöver du hjälp med finansieringen för att komma i gång?

Hjälp till dig som vill starta företag

Som nystartad företagare kan du behöva ansöka om tillstånd för din verksamhet, hitta lokaler eller kompetens till ditt företag.

Om du ska starta företag och behöver hjälp av kommunen i flera olika ärenden – exempelvis tillstånd, mark och lokaler – kan du få hjälp via vår företagslots.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få dagsfärsk information om sådant som är aktuellt för dig som är företagare i Upplands-Bro kommun.

Behöver du vägledning i ditt företagande? Oavsett om du funderar på att starta företag eller har en etablerad verksamhet och befinner dig i en tillväxtfas kan du få rådgivning och stöd. Som företagare kan du även ansöka om ekonomiskt stöd – bidrag och lån.

Rådgivning

Här har vi samlat organisationer som du som företagare kan kontakta om du vill ha rådgivning i företagsfrågor.

Ny modell för nyföretagande

Har du som vill starta företag frågor till kommunen, behöver rådgivning eller stöd, är du välkommen att kontakta vår näringslivsavdelning.

Från och med hösten 2022 kommer kommunen satsa på en ny form för att utveckla entreprenörskap och nyföretagande i kommunen. Upplands-Brobor med en dröm och idé ska få möjlighet att utveckla sina affärsidéer. då lanseras Startup Upplands-Bro– en lokal modell för nyföretagande.

Under etableringsfasen, är du välkommen att kontakta näringslivsavdelningen för frågor.

Företagarna är en rikstäckande företagarorganisation som erbjuder sina medlemmar stöd och rådgivning samtidigt som de är ett nätverk som verkar för att stötta små och medelstora företag både på lokal och nationell nivå. För den som är i färd med att starta eget företag går det på hemsidan att läsa om andra som gjort samma resa. Som medlem har man även tillgång till juridisk rådgivning.

Almi erbjuder en rad tjänster till dig som företagare, både vad gäller rådgivning och finansiering. Oavsett var du befinner dig i ditt företagande kan de ge dig råd och stöd. Bland annat har de utvecklingsprogram som heter Starta smart och Växa smart samt ett mentorsprogram för att peppa företagare i utvecklingsfasen.

Coompanion Stockholm hjälper dig att förverkliga dina företagsidéer. Främjar entreprenörskap som värnar om social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Du får kostnadsfri rådgivning och kan delta i olika projekt för lokal utveckling i samverkan med samhällsentreprenörer.

Vinnova är är Sveriges innovationsmyndighet med uppdrag att stärka Sveriges innovationsförmåga för att bidra till hållbar tillväxt.

Som företagare kan du behöva ansöka om tillstånd för din verksamhet, hitta lokaler, hitta rätt kompetens till ditt företag eller delta i en upphandling.

Vi anordnar regelbunden upphandlingsskola och näringslivsträffar, samt erbjuder bland annat företagslots och möjlighet att delta i vår TillväxtAkademi.

Vi har även tagit fram en tillståndsguide för att du enkelt ska kunna göra dina tillståndsärenden hos oss.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få dagsfärsk information om sådant som är aktuellt för dig som är företagare i Upplands-Bro kommun.

Ekonomiskt stöd

Om du behöver få in kapital för att finansiera din företagsidé eller expansion finns flera alternativ – från företagslån, till bidrag och riskkapital. Här kan du läsa mer om de olika alternativen.

Typ: Lån

Fokus: Banklån är en av de viktigaste formerna av extern finansiering. Kontakta din bank för rådgivning i låneärenden, eller jämför olika bankers låneerbjudanden.

Typ: Lån samt investeringsstöd

Fokus: Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB erbjuder olika typer av riskfinansierade lån beroende på vilken fas ditt företag befinner sig i. Bland annat grönt lån, mikrolån, innovationslån, företagslån och tillväxtlån. De erbjuder även investeringsstöd där du och Almi investerar 50% var.

Typ: Bidrag

Fokus: Tillväxtverket har i uppdrag från regeringen att främja hållbar näringslivsutveckling och erbjuder dig som företagare möjlighet till finansiering, kunskap och direkt företagsstöd genom olika program och projekt. Tillväxtverket främjar konkurrenskraftiga företag i hela landet.

Typ: Bidrag

Fokus: Region Stockholm ansvarar för den regionala näringslivsutvecklingen. Genom regionen kan du som är verksam i Stockholm söka olika typer av stöd och finansiering.

Typ: Bidrag

Fokus: Leaderverksamheten ska bidra till utveckling av en attraktiv och konkurrenskraftig landsbygd och och stimulera ökad sysselsättning och nya företag. Leader bygger på en metod för lokal utveckling genom samverkan. Metoden bygger på trepartnerskap – ideell, privat och offentlig sektor i samarbete. Den kännetecknas också av lokala initiativ och lokal förankring, ett kreativt och innovativt arbetssätt samt långsiktigt hållbar utveckling. Leader Mälardalen främjar lokala projekt inom området, där Upplands-Bro ingår.

Typ: Stöd

Fokus: Företag, föreningar, organisationer, myndigheter, kommuner och landsting/regioner kan söka stöd hos Länsstyrelsen för olika typer av investeringar som utvecklar landsbygden.

Typ: Stöd

Fokus: Jordbruksverket har en rad olika stöd riktade bland annat till lant- och skogsbruk samt innovation och forskning för förbättrad lönsamhet inom den typen av verksamhet. Det finns även investeringsstöd riktad mot till exempel infrastruktur, kommersiell service och turism på landsbygden.

Typ: Stöd

Fokus: Innovation är en viktig del i Region Stockholms arbete för att utveckla, effektivisera och kvalitetssäkra verksamheter och därmed stärka tillväxten i regionen. Vill du ha hjälp av Region Stockholm för att utveckla din idé?

Svenskt Näringsliv

Svenskt Näringsliv samlar 60 000 företag och 49 bransch- och arbetsgivarorganisationer. De driver frågor som är viktiga för alla företag, oavsett bransch och storlek.

Vill du bredda och utveckla din egen eller företagets samlade kompetens? Här kan du läsa om TillväxtAkademin – kommunens satsning på kompetensutveckling för lokala småföretagare. Vi har även samlat några av de organisationer och företag som erbjuder kompetensutveckling för företagare. Om du behöver en extra resurs till företaget kan arbetsmarknadsenheten matcha dig med någon som arbetstränar eller söker praktikplats.

Tillväxtakademi

Är du en lokal småföretagare och behöver konkret vägledning i hur du kan vidareutveckla dina arbetssätt och metoder? Anmäl dig till TillväxtAkademin!

Som deltagare i TillväxtAkademin får du ta del av en skräddarsydd utbildning, inspirationsmöten, en anbudsskola i kommunens regi och ett flertal träffar på temat stöd och finansiering.

Akademin ger dig

 • Behovsanalys - vad är viktigast för din verksamhet just nu?
 • Tillgång till egna möten med företagscoach.
 • Fem kurser per företag inom områden som till exempel ledarskap, medarbetarskap, försäljning, ekonomi, marknadsföring och presentationsteknik. Kurserna genomförs live eller digitalt via Zoom eller Teams eller genom E-learning.

Det första steget i TillväxtAkademin är en behovsanpassad utbildning, som tagits fram i samarbete mellan Upplands-Bro kommun, Järfälla kommun, Företagarna och Affärskompetens.

Utbildningen, som arrangeras av Affärskompetens Sveriges, är skräddarsydd efter varje enskild företagares behov. Fokus ligger bland annat på ledarskap, medarbetarskap, försäljning, ekonomi, marknadsföring och presentationsteknik.

Projektet finansierat av ESF och priset är endast 1 995 kr exkl. moms per företag. Är du medlem i Företagarna betalar du 1 495 kr exkl. moms.

Intresserad? Anmäl dig redan idag! Antalet platser är begränsade. Affärskompetens kontaktar dig för mer information.

Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen erbjuder en rad digitala tjänster för dig som ska rekrytera och driva företag.

Om du registrerar ett arbetsgivarkonto kan du få tillgång till tjänster och verktyg som till exempel Skapa annonser, Snabbintervjua – rekrytera via video, Arbetsgivarpodden. De erbjuder även livesända webbinarier, podcaster och filmer i utbildningssyfte.

Tillväxtverket

Tillväxtverket arrangerar regelbundet seminarier och konferenser med aktuella teman, bland annat om digitalisering och affärsutveckling.

På deras webbplats har de samlat information som du som företagare kan ha nytta av för att utveckla din egen kompetens.

Almi

Almi erbjuder seminarier inom en rad områden riktade till dig som företagare, både online och på plats. Hos Almi hittar du exempelvis seminarier på temat hållbar framtid, som går under namnet Framtidsgeneratorn.

Jordbruksverket

Jordbruksverket erbjuder en rad kurser och seminarier riktade till dig som är verksam inom jordbruksnäringen.

Coompanion

Coompanion erbjuder utbildningsprojektet React, rebuild & remake som riktar sig till företagare som vill bli bättre på marknadsföring, försäljning, hållbarhet och digitalisering. Utbildningen är gratis.

Söker du ledig mark att köpa eller lokaler att hyra för din verksamhet? Upplands-Bro har ett oslagbart läge. Kommunen ligger mitt emellan Stockholm och Enköping, med E18 som förbindelselänk.

Köpa mark och lokaler

Upplands-Bro kommun har ingen tomtkö. Genom tomträtt kan däremot mark upplåtas för olika ändamål. Vi upplåter idag sju tomträtter för industriändamål. Våra tomter förmedlas via mäklare som upphandlas inför varje exploateringsprojekt.

Om du är intresserad av att köpa mark i något av våra industriområden i Brunna, Skällsta, Kasmo eller Nygård, kontakta näringslivsavdelningen för vägledning.

Kommunens största företagsområde är beläget vid Kungsängen, längsmed E18. Från pendeltågsstationen i Kungsängen går regelbundet bussar. I Brunna företagsområde finns företag inom bland annat tillverkningsindustrin och finmekanik. Fresenius Kabi, Ingram Micro och Ramirent är tre av de större arbetsgivarna i området.

Skällsta är kommunens näst största industriområde med anslutning till E18. Omgivningen erbjuder goda expansionsmöjligheter och ett förbättrat trafikläge med ny av- och påfart mot E18 har byggts vid Kockbacka. I Skällsta finns företag inom bilhandel, trävaruhandel, verkstäder och serviceföretag. Viss handel bedrivs också genom att Willys och Dollarstore finns i området.

I Kasmo industriområde återfinns företag inom diverse branscher såsom mindre tillverknings- och serviceföretag och i Nygård ligger Coop:s Broterminal med utbyggd järnvägsanslutning där ca 800 personer arbetar.

Hyr din affärslokal i Bro och Kungsängen centrum

Det kommunala bostadsbolaget Upplands-Brohus erbjuder ett antal lokaler. Bland dessa finns

detaljhandeln i kommunen som främst koncentrerad till Bro och Kungsängens centrum. De tar gärna emot intresseanmälningar om att hyra lokal i Bro eller Kungsängens Centrum.

Här kan du läsa om hur ni går tillväga för att hitta smarta och energieffektiva lösningar, oavsett om det gäller gamla maskiner i befintliga lokaler eller framtagandet av nästa generations industrilokaler.

Kostnadsfri och opartisk rådgivning

Det finns mycket en verksamhet kan göra för att minska sin energianvändning och miljöpåverkan och samtidigt spara pengar. Kommunen erbjuder kostnadsfri och opartisk energi- och klimatrådgivning till små och mellanstora företag och organisationer i Upplands-Bro.

Våra energi- och klimatrådgivare kan ge er råd om hur ni minskar energikostnaden och miljöbelastningen samt information om olika tekniska lösningar. Energi- och klimatrådgivningen är ett samarbete mellan kommunerna i Stockholmsområdet.

En energi- och klimatrådgivare kan ge dig råd om:

 • Hur energianvändningen kan minskas
 • Hur ni sänker era energikostnader
 • Hur uppvärmningssystemet kan förbättras
 • Installation av solceller och laddplatser
 • Förbättring av fönster, isolering och belysning
 • Hur man söker bidrag för energieffektivisering

Boka tid med en rådgivare

Du bokar tid med en energi- och klimatrådgivare via vår e-tjänst. Du kan också ring eller mejla så återkommer en energi- och klimatrådgivare till dig. 

Energi- och klimatrådgivare

Så sparar du energi

Här hittar du information om hur ditt företag hanterar olika typer av avfall – allt från spill i produktionen till tömning av kontorets papperskorgar. Du kan också beställa företagskort till kretsloppscentralen.

Avfall för företag

Vi delar in företagsavfall i två typer – hushållsavfall och verksamhetsavfall – då de har olika hantering och regelsystem.

För hanteringen av hushållsavfallet måste ditt företaget ha ett kommunalt avfallsabonnemang. För verksamhetsfallet måste ditt företag följa gällande lagstiftning, vilket framför allt ställer krav på återvinning.

Hushållsavfall kallar vi det avfall som uppkommer genom att personal vistas i en lokal eller anläggning. Till hushållsavfall räknas matrester och allt som slängs i papperskorgar.

Verksamhetsavfall kallar vi det avfall som uppkommer i samband med produktion, kasserad utrustning och dylikt.

Hantering av hushållsavfall

För verksamheter vars kärnverksamhet inte ligger inom livsmedelshantering ingår insamling av matavfall i abonnemanget. Restauranger, kaféer, storkök och livsmedelsbutiker och kaféer måste betala för hämtning av matavfall separat.

Viktigt om matavfall
 • I kärl för matavfall måste det finnas en insatssäck som inte ingår i abonnemanget.
 • Kärlet får inte bli för tungt för manuell hantering
 • Inget förpackat matavfall får slängas i kärlet
 • Ofärgade pappersservetter får slängas i matavfallet

I Upplands Bro har varje avfallskärl ett chip. Genom dessa chip kan vi bland annat se tidpunkter för utförda tömningar och på så sätt se till att alla kärl töms.

Med vår Avfallsapp kan du enkelt hålla koll på företagets avfallshämtning. Klockan 19, kvällen före tömning skickar appen en notis till mobilen som påminner dig om att ställa ut sopkärlen senast kl. 06 morgonen efter. Du låter kärlen stå framme tills de är tömda.

Hantering av verksamhetsavfall

Verksamhetsavfallet ska i möjligaste mån sorteras innan de lämnas till återvinning. Här kan du läsa om hur du hanterar olika typer av verksamhetsavfall.

Exempel på farligt avfall är spillolja, lösningsmedel, kemikalier, lysrör med mera. Särskilda regler gäller för transport, förvaring och dokumentation. Företagare får INTE lämna farligt avfall på kommunens kretsloppscentraler. De måste lösa detta själva och ansvarar för att dokumentera hur de hanterar avfallet.

Mycket avfall som uppkommer kan återanvändas. Det kan till exempel vara maskiner, lastpallar eller inredning från din verksamhet. I dagsläget finns ett flertal internetbaserade marknadsplatser för återbruk av maskiner, verktyg, fordon och kontorsinredning.

Med producentansvar menas att producenten som har ansvar att ta hand om produkten när den kasseras. Som verksamhetsutövare är du skyldig att sortera ut det avfall som inkluderar ett producentansvar. I Sverige finns det i dagsläget producentansvar på följande:

 • Pappers-, glas-, plast- och metallförpackningar
 • Vissa träförpackningar med så kallad pallretur
 • Elektriska och elektroniska produkter
 • Däck
 • Bilar

Materialåtervinning menas att materialet i avfallet tas till vara och används som en ny råvara. Det kan till exempel vara matrester som rötas och rötresten återförs till åkermark som näring eller metallavfall som smälts ner för att användas i nya metallprodukter. I många fall är återvinning en lönsam affär.

Denna typ av avfall brinner utan energitillskott efter det att förbränningsprocessen startats. Exempel på brännbart avfall är trä och plast. Tänk på att förvara ditt brännbara avfall torrt och under tak. Det ger en bättre förbränning. Avfallet ska endast eldas i en anläggning som har tillstånd att ta emot avfallet och där energin i avfallet tas tillvara. Av energin kan det bli värme, el och ånga.

Icke brännbart avfall kan i vissa fall placeras i deponi, på en soptipp. Innan dess måste avfallet genomgå en grundläggande karaktärisering. I denna ingår en beskrivning av avfallets ursprung och sammansättning. Företaget som lämnar av avfallet ansvarar för att dokumentationen är korrekt innan den överlämnas till företaget som ansvarar för deponin.

Tillstånd och anmälan

En verksamhetsutövare som vill kompostera eller på annat sätt ta hand om sitt avfall, ska anmäla detta till bygg- och miljönämnden. Om avfallet ska deponeras, mellanlagras, behandlas eller hanteras på en anläggning ska detta antingen anmälas till bygg- och miljönämnden eller tillståndsprövas av miljöprövningsdelegation eller miljödomstol. Ta kontakt med en miljöinspektör miljöenheten via kontaktcenter så berättar de mer.

Kontaktcenter VA & avfall

08-581 690 00 Stängt

Returpapper

Returpapper, det vill säga avfall i form av tidningar, direktreklam, kataloger och liknande, ingår sedan 1 januari 2022 i det kommunala avfallet. Här kan du som är fastighetsägare eller verksamhetsansvarig läsa hur ni återvinner ert returpapper i Upplands-Bro.

För fastighetsägare och verksamheter som har fastighetsnära insamling av returpapper kan insamlingen fortsätta, förutsatt att entreprenören är auktoriserad genom avtal med Upplands-Bro kommun. Fastighetsägare eller verksamheter som önskar få hämtning av returpapper kan anlita valfri leverantör som är auktoriserad av Uppland-Bro kommun enligt listan nedan.

Listan kommer att uppdateras löpande i takt med att entreprenörer blir godkända.
Listan uppdaterades senast 2022-01-11.

För en kostnadseffektiv helhetslösning inom avfall och återvinning samarbetar Upplands-Bro kommun med Håbo, Knivsta och Sigtuna. Om ditt företag önskar få tillstånd att hämta returpapper inom dessa kommuner krävs en godkänd ansökan. Ladda hem information och ansökningsblankett via nedanstående länkar.

 

Kretsloppscentralerna - för företag

För att använda kommunens kretsloppscentral måste du som företagare och föreningar beställa ett företagskort. Vid enstaka besök kan företag betala med betalkort eller manuell faktura.

Kontakta personalen när du kommer till kretsloppscentralen. Avfall får lämnas först efter det att avfallet kategoriserats och fakturaunderlaget är registrerat.

Du kan högst lämna två kubikmeter avfall per gång.

Vid enstaka lämningar kan du betala med betalkort eller manuell faktura till en kostnad på 280 kr, exkl. moms.

Om du lämnar ofta kan du beställa ett företagskort för att slippa dra ett betalkort varje gång.

Företag får inte lämna farligt avfall på kretsloppscentralerna utan ska anlita entreprenör för detta.

Gamla däck ska i första hand lämnas på en gummiverkstad.

Förpackningar lämnas till Förpackningsinsamlingens (FTI) insamlingsställen som finns på i både Brunna och Skällsta.

Elavfall med producentansvar, ljuskällor och batterier får lämnas i mindre mängd. För större mängder, kontakta Elkretsen.

Du räknas som företagare när du slänger avfall i din yrkesroll, även om du slänger avfallet på uppdrag av en privatperson. Du kan bedömas vara företagare när:

 • du kör bil med företagsbeteckning eller som har släpkärra med företagsbeteckning.
 • du kommer i en bil som är utlandsregistrerad.
 • du kör en lätt lastbil.
 • du har sådant avfall som uppenbarligen inte kommer från eget hushåll.
 • du kör bilar/småbussar/pickups som uppenbarligen används i tjänst.

Tilläggstjänster

För företag och verksamheter med mycket avfall finns flera tilläggstjänster som du kan läsa om i Avfallstaxa i Upplands Bro kommun. Exempelvis beställning av container för grovavfall.

Om du har en verksamhet som kan orsaka oljeföroreningar i avloppsvattnet ska du använda en oljeavskiljare för att förhindra utsläpp. Här får du information om allt från anmälan till besiktning och tömning av din oljeavskiljare.

Anmälan

Om du ska installera en ny oljeavskiljare eller göra en väsentlig ändring av en befintlig oljeavskiljare behöver du anmäla det till kommunens bygglovsenhet.

Kommunens riktlinjer för oljeavskiljare

I kommunens riktlinjer för oljeavskiljare finns regler för hur oljeavskiljare ska dimensioneras, skötas, underhållas, tömmas och besiktigas. Kommunens riktlinjer baseras på kraven i Europastandard och Svensk Standard SS-EN 858 och på Käppalaförbundets riktlinjer och riktvärden.

Utformning och skötsel

Alla oljeavskiljare ska uppfylla kraven i för Europastandard och Svensk Standard SS-EN 858-1 och SS-EN-858-2. En oljeavskiljare ska bestå av slamfälla, oljeavskiljare, provtagningsmöjligheter samt optiskt och akustiskt larm. Oljeavskiljaren ska vara placerad så att tillsyn och tömning kan ske utan problem.

Det är viktigt att oljeavskiljaren har en tillräcklig dimensionering utifrån vilka vattenflöden som är aktuella. Oljeavskiljare ska dimensioneras enligt svensk standard SS-EN 858-2. Vid nyinstallation av en oljeavskiljare ska dimensionsberäkningar göras, som visar att den valda avskiljaren räcker i det aktuella fallet. Vid begäran från tillsynsmyndigheten Miljöavdelningen ska dimensionsberäkningar kunna visas upp.

Egenkontroll

För att en oljeavskiljare ska fungera väl krävs regelbunden tillsyn och underhåll. Det är innehavaren av oljeavskiljaren som ansvarar för att skötsel, tömning och att underhåll utförs. Bland annat ansvarar innehavaren för att kontrollera att oljeavskiljarens larm fungerar, att olje- och slamnivån inte blir för hög och att beställa tömning och besiktning av oljeavskiljaren. Utförda kontroller ska dokumenteras och kunna uppvisas för Miljöavdelningen som är tillsynsmyndighet.

Tömning och besiktning

Oljeavskiljaren bör tömmas när halva slamvolymen eller 80 procent av lagringsvolymen för olja är fylld eller minst en gång om året

Besiktning av oljeavskiljare ska göras minst var femte år. Besiktningen ska göras av en behörig besiktningsman.

Här kan du läsa om vårt hur du ansluter företagets vatten och avlopp till det kommunala vatten- och avloppsnätet och vad det kostar. Du kan också läsa om var du hittar kommunens vattenkiosker och vad du behöver tänka på när du installerar sprinkleranläggningar.

Anslut till kommunalt VA

För att få tillgång till vårt VA-nät måste du först göra en anmälan om anslutning till kommunalt vatten och avlopp.

När vi tagit emot din anmälan kontrollerar vi om det redan finns en anslutningspunkt eller om det måste dras en ny. Därför bör du göra din anmälan minst två månader innan du planerar att bruka ditt vatten och avlopp.

Överlåtelse av vatten och avlopp vid ägarbyte av fastighet

Vid ägarbyte av fastighet ska säljare och köpare gemensamt fylla i en flyttanmälan för VA och avfall. Ladda hem blanketten via våra e-tjänster.

Anslutningsavgift

Kommunalt vatten och avlopp (VA) innebär att vi levererar vatten till er fastighet och tar hand om avloppet. Avgiften varierar bland annat beroende på verksamhetens storlek och fastighetens yta. Vill du veta vad avgiften beräknas bli för just er verksamhet, kontakta VA-enheten via kontaktcenter.

För att vi ska kunna hjälpa dig på bästa sätt behöver vi då veta:

 • Vilken fastighet förfrågan gäller, adress eller fastighetsbeteckning
 • Företagets verksamhet
 • Total byggnadsyta

Kontaktcenter