Uppdaterad 09 november 2022
Skriv ut

Kasen (Ekhammar 4:200 m.fl.)

Kommunstyrelsen beslutade om planuppdrag i januari 2018. En detaljplan reglerar hur mark och vatten ska användas.
Planområdet ligger direkt söder om E18 och omfattar cirka 3 hektar. Idag består området till största del verksamheter och syftet med planändringen är att undersöka möjligheten till utveckling av bostäder på platsen.

Ingen innehållsförteckning finns

Karta över Kungsängen med detaljplanens läge på kartan markerat med blått

Detaljplanens läge på kartan

Det här händer nu

Nästa steg blir att ta fram underlag inför ett kommande samråd. Då blir det möjligt att inkomma med synpunkter på förslaget.

Ta del av planhandlingar och utredningar här.

Är du nöjd med informationen på sidan?