Uppdaterad 25 augusti 2022
Skriv ut

Södra Finnsta

I samband med renovering av bostadshusen i Södra Finnsta utreds möjligheten att bygga nya hus. Möjligheten att bygga på en våning på befintliga hus utreds också.

Kommunstyrelsen beslutade 2016 om planuppdrag. En detaljplan reglerar hur mark och vatten ska användas.

Karta med markerat planområde med vit streckad linje

Planområdet är markerat på kartan

Det här händer nu

Nästa steg blir att ta fram underlag inför ett kommande samråd. Då blir det möjligt att inkomma med synpunkter på förslaget.

Ta del av planhandlingar och utredningar längre ned på sidan.

Är du nöjd med informationen på sidan?