Uppdaterad 24 november 2023
Skriv ut

Vinterrum

Genom projektet Omdaning Bro vill Upplands-Bro kommun utveckla rekreationsmöjligheterna i Bro, året runt. Därför utvecklas en ny mötesplats i skogen norr om Finnstaskolan tillsammans med Broborna.

Snöig skog

Visionsskiss för vinterrum, skapad av Link Arkitektur

Fullspäckat program i december!

Fredagen den 1 december invigs Vinterrum. Under december genomförs flera spännande evenemang på platsen, bland annat teaterföreställningar, akrobatik i träden och konsert.

Därför utvecklas Vinterrum

Genom satsningen Omdaning Bro vill Upplands-Bro kommun utveckla rekreationsmöjligheterna i Bro, året runt. Därför söktes medel för projektet Vinterrum. Projektet genomförs i en skogsdunge norr om Finnstaskolan i Bro. Det som Upplands-Bro kommun och Link Arkitektur kommer att aktivera är en plats som invånare i flera bostadsområden har tillgång till. Oavsett ålder, socioekonomisk status och erfarenheter av att vistas i naturen ska platsen inbjuda till nya möjligheter för utevistelse vintertid och nya sociala sammanhang.

Upplands-Bro kommun har tillsammans med arkitektkontoret Link Arkitektur beviljats 2,9 miljoner kronor av Vinnova för att utveckla en plats utomhus för samvaro under vintertid. Bidraget är en del av Vinnovas strategiska område Hållbar Samhällsbyggnad och ges till projekt som tar fram förslag på hur framtidens attraktiva livsmiljöer kan se ut efter pandemin.

Så utformas Vinterrum

Under mars hölls två workshops med Bro-bor för att ta fram idéer för hur skogen norr om Finnstaskolan kan utvecklas för att fler ska vilja röra sig i naturen, även under vintern.

Barn som pysslar

När barnfamiljer samlades för att ta fram idéer föreslogs bland annat hinderbana, lekplats, pysselplats och kojor av alla dess slag. Många efterfrågar en lekplats i skogen med klätterställning och koja. Barnen var väldigt fokuserade på saker att göra medan föräldrarna är måna om att det ska finnas lekmöjligheter för både stora och små barn samt bekvämligheter som sittplats och väderskydd för de vuxna när barnen leker

Fyra personer diskuterar runt ett bord med bilder på

Medan barnen önskar mera lek efterfrågar de äldre samvaro och rörelse i större utsträckning men också mer kulturella aktiviteter. Seniorerna uttryckte att de gärna vill kunna röra på sig på olika sätt och kunna umgås. Det ska även vara tryggt och tillgängligt, även för personer med begränsad rörelseförmåga.

För de som inte kunde delta vid fysiska workshops genomfördes en digital enkät.

Detta kommer skapas i skogen

I skogen utvecklas flera platser att umgås på. Bland annat sittplatser, grillplats, platser för lek och större sammankomster. All byggnation genomförs med hänsyn till att inte skada naturen.

Skiss på grillplats, sittplatser och trägolv i skogen

Skiss från Link Arkitektur

Är du nöjd med informationen på sidan?