Uppdaterad 09 november 2022
Skriv ut

Köpa mark för verksamheter

Söker du ledig mark för din verksamhet? Upplands-Bro har ett oslagbart läge. Kommunen ligger mitt emellan Stockholm och Enköping, med E18 som förbindelselänk.

Ingen innehållsförteckning finns

Köpa mark och lokaler

Upplands-Bro kommun har ingen tomtkö. Genom tomträtt kan däremot mark upplåtas för olika ändamål. Vi upplåter idag sju tomträtter för industriändamål. Våra tomter förmedlas via mäklare som upphandlas inför varje exploateringsprojekt.

Om du är intresserad av att köpa mark i Upplands-Bro, kontakta vår näringslivsavdelning för vägledning.

Du kan också läsa om något av våra industriområden i Brunna, Skällsta, Kasmo eller Nygård.

Är du nöjd med informationen på sidan?