Uppdaterad 16 maj 2023
Skriv ut

Felanmälan

Berätta gärna för oss om något inte fungerar eller är trasigt. Allt är inte Upplands-Bro kommuns ansvarsområde, men skicka in en felanmälan så gör vi det vi kan för att åtgärda problemet. 

Detta kan du felanmäla

 • Gator
 • Gatubelysning
 • Klotter
 • Parker
 • Badplatser
 • Renhållning
 • Snöröjning
 • Parkeringar
 • Felparkerade bilar
 • Skrotbilar
 • Kommunalt vatten och avlopp
 • Otrygga platser

Gör en felanmälan

Gör gärna din felanmälan i vår e-tjänst. Du kan också ringa eller maila till oss. Var så specifik du kan när du gör din felanmälan så blir det enklare för oss att åtgärda problemen.

Felanmäl parkeringsautomater

Uppge parkeringsautomatens nummer. Numret står på en etikett till höger om kortläsaren, till exempel "BA nr:5 UB".

Kontakta QSG Bevakning

Felanmäl parkeringsapp

Kontakta respektive apps kundtjänst

Parkster kundtjänst

Mobill kundtjänst

Vilda djur på fel plats

Om du som boende i Upplands-Bro har problem med vilda djur på fel plats kan du få hjälp av kommunens viltvårdare, Storstockholms Vilt & Skadedjursgrupp AB.

Ojämna veckor: Torbjörn Röste

Jämna veckor: Håkan Bolk

Du kan också komma i kontakt med viltvårdaren via kontaktcenter

För anmälningspliktiga trafikskadade djur (NVR) - ring polisen

112

Felanmälan på jourtid

Vatten och avlopp - ring VA-jouren

Akut slamtömning - ring Recovers jour

Är du insnöad och det är kväll eller helg? Kontakta snöröjarnas journummer

Är du nöjd med informationen på sidan?