Uppdaterad 19 oktober 2023
Skriv ut

Anpassad grundskola

Om du bedömer att ditt barn borde få en plats på en anpassad grundskola, tidigare grundsärskola, ska du prata med rektorn på ditt barns förskola eller skola. Anpassad grundskola omfattas av skolplikt för årskurserna 1–9 och ska ligga till grund för fortsatt utbildning.

Att söka till anpassad grunskola

Ditt barns rätt att gå i anpassad grundskola bygger på att du som vårdnadshavare gett ditt medgivande, och följande fyra fristående bedömningar:

  • en psykologisk bedömning av barnets utvecklingsnivå.
  • en pedagogisk bedömning av hur barnet kan nå grundskolans kunskapskrav.
  • en social bedömning av vilka sociala hinder som finns för inlärning.
  • ett medicinskt utlåtande rörande eventuella medicinska hinder för inlärning.

När de här utredningarna är gjorda så beslutar kommunens utredningsteam om ditt barns rätt till anpassad grundskola. Hos oss i Upplands-Bro kommun finns anpassad grundskola på Råbyskolan.

Ansökan till anpassad grundskola gör du i samarbete med utredare på resursteamet som du når via kontaktcenter.

Kontaktcenter

08-581 690 00 Stängt

Ta steget från förskola till anpassad grundskola

Det finns ingen särskild förskoleklass med inriktning anpassad grundskola så om ditt barn är sex år och beviljats plats i anpassad grundskola finns det två huvudalternativ.

  • Ditt barn går kvar i förskolan ett extra år. Om det finns särskilda skäl så kan skolplikten skjutas upp från sex till sju år.
  • Ditt barn börjar direkt i årskurs 1 i anpassad grundskola. Om du som vårdnadshavare begär att ditt barn ska börja i årskurs 1 och barnet bedöms ha förutsättningarna, så kan ditt barn hoppa över förskoleklass och direkt börja i årskurs 1 i anpassad grundskola.

Anpassade grundskolans läroplan

Anpassad grundskola är en egen skolform med egna kursplaner. Enligt skollagen ska anpassad grundskola ge elever med funktionsnedsättning en utbildning som är anpassad till varje elevs förutsättningar och som så långt som möjligt motsvarar den som ges i grundskolan. Anpassad grundskola omfattar utbildning i ämnen eller ämnesområden, eller en kombination av dessa.

Rätt till skolskjuts

Om ditt barn har plats i anpassad grundskola kan du ansöka om skolskjuts mellan hemmet och skolan.

Är du nöjd med informationen på sidan?