Uppdaterad 22 september 2023
Skriv ut

Bygglov steg för steg

Det kan vara svårt att veta vad som händer under de olika delarna av en bygglovsprocess. Här kan du som planerar att bygga nytt, bygga till, ändra eller riva i Upplands-Bro kommun läsa om processen steg för steg.

Ingen innehållsförteckning finns

Bygglov steg för steg

 • 1

  Förberedelser

 • 2

  Ansök om bygglov

 • 3

  Ärendeprocessen

 • 4

  Om beslutet

 • 5

  Byggstart

 • 6

  Slutbesked

1

Förberedelser

Ska du riva, bygga om, bygga till eller bygga nytt? Börja med att samla de handlingar som krävs för just din ansökan. Ansökningsprocessen för bygglov och rivningslov är densamma oavsett projekt, men vilka handlingar som behövs beror på vad du ska göra. För att allt ska löpa smidigt krävs en komplett ansökan. Första steget är att du läser på för vad som gäller för ditt projekt.

2

Ansök om bygglov

När du har ritningarna och dokumenten som krävs för ditt bygglov skickar du in din ansökan. Var noggrann och tänk: En komplett gör att ansökningsprocessen går lite snabbare.

Du kan också skicka in din ansökan eller lämna in din den i kommunens kontaktcenter på Furuhällsplan 1 i Kungsängens centrum, eller i kontaktcenter i Brohuset i Bro.

Upplands-Bro kommun, Bygg- och miljönämnden, 196 81 Kungsängen

3

Ärendeprocessen

När vi har registrerat din ansökan får du ett bekräftelsemejl. Om någonting saknas i din ansökan meddelar vi dig inom tre veckor för en komplettering. När en ansökan är komplett är handläggningstiden normalt cirka tio veckor.

Pris för ärendeprocessen

Kostnaden beror på typ av byggprojekt, plats och storlek. Därtill kan avgifter för platsbesök tillkomma samtidigt som vi kan behöva ta in synpunkter från grannar och andra berörda parter. Den slutgiltiga kostnaden för bygglovet varierar beroende på hur omfattande ärendet blir.

4

Om beslutet

När vi har läst din ansökan, granskat ritningarna och fått överblick för det du vill göra meddelar vi dig om du får ett bygglov eller inte. Vi informerar även grannar och andra berörda som har lämnat synpunkter som står i motsats till vårt beslut.

Överklaga beslutet

Om ingen granne eller berörd part överklagar vårt beslut inom fyra veckor vinner det laga kraft. Det betyder att beslutet inte kan ändras. Om du har fått avslag på din bygglovsansökan kan du göra en överklagan inom tre veckor. I det meddelandet ska du:

 • skriva ärendets diarienummer
 • berätta varför du tycker vårt beslut är fel
 • berätta hur du vill att beslutet ska ändras
 • bifoga handlingar som stödjer dina synpunkter
 • ange adress, e-post och telefonnummer
Skicka din överklagan till

Du är välkommen med din överklagan via post eller mejl till bygg- och miljönämnden.

E-post: kommun@upplands-bro.se

Postadress: Upplands-Bro kommun, bygg-och miljönämnden, 196 81 Kungsängen

Du kan också lämna in din ansökan i kommunens kontaktcenter på Furuhällsplan 1 i Kungsängens centrum, eller i kontaktcenter i Brohuset i Bro.

5

Byggstart

Har du fått ja till bygglov kommer också ett så kallat startbesked, vilket betyder att du får börja att bygga om fyra veckor. Detta för att ge tid till eventuella överklaganden från grannar och andra berörda parter.

Vid större ändringar

Vid större ändringar och nybyggnationer krävs ett tekniskt samråd. Det innebär att byggnadsnämnden kallar in berörda parter där vi tillsammans går igenom kontrollplanen och hjälper dig med planeringen av genomförandet. När detta är gjort får du ditt startbesked.

6

Slutbesked

Som ett sista steg måste du kontakta oss om ett slutbesked. Slutbeskedet ska säkerställa att kraven i bygglovsbeslutet, startbeskedet och kontrollplanen är uppfyllda. Observera att du inte får använda nybygget förrän det har blivit besiktigat.

Har du frågor längsmed vägen, tveka inte att kontakta bygglovsenheten via kontaktcenter.

Är du nöjd med informationen på sidan?