Uppdaterad 26 september 2022
Skriv ut

Fakturera Upplands-Bro kommun

Du som levererar varor eller tjänster till Upplands-Bro kommun kan skicka in din faktura på olika sätt.

Vad ska fakturan innehålla?

 • Fakturan ska alltid ha en referenskod/ansvarskod som är fyra till åtta siffror lång. Ansvarskoden får du av kommunens beställare.
 • Fakturabelopp
 • Momsbelopp
 • Bankgironummer, plusgironummer eller bankkonto
 • Fakturadatum
 • Förfallodag och betalningsvillkor (Betalningsvillkor är 30 dagar om inte annat avtalats före faktureringen)
 • Fakturanummer/ OCR-nummer
 • Organisationsnummer/VAT-nummer
 • När organisationsnumret är ett personnummer ska fakturan innehålla information om att F-skatt finns/inte finns.
 • Specifikation som talar om vad fakturan avser

Faktureringsadress för pappersfaktura

Ska du skicka faktura till Upplands-Bro kommun via post? Använd följande adress.

Upplands-Bro kommun, Box 398, 737 26 Fagersta

Mejla pdf-faktura

 • Din pdf-faktura bifogas i ett mejl med ordet FAKTURA i mejlets ämnesrad. Pdf-faktura inklusive eventuella bilagor mejlar du som en enda pdf till: fakturor@upplands-bro.se
 • Bifoga endast en pdf-faktura i ditt mejl. Har du flera fakturor, skicka ett mejl för varje faktura.
 • Innehåller fakturan bilagor ska dessa ingå i pdf-filen, skicka inte bilagor som separata filer.

Elektronisk leverantörsfaktura

Skicka din elektroniska leverantörsfaktura till oss.

Kontakta oss

Har du frågor om din faktura? Kontakta i första hand handläggaren (som står på fakturan) via kontaktcenter.

Kontaktcenter

Är du nöjd med informationen på sidan?