Uppdaterad 10 oktober 2022
Skriv ut

Fakturera Upplands-Bro kommun

Du som levererar varor eller tjänster till Upplands-Bro kommun skickar din elektroniska faktura till oss.

Vad ska fakturan innehålla?

  • Fakturan ska alltid ha en referenskod/ansvarskod som är fyra till sju siffror lång. Ansvarskoden får du av kommunens beställare.
  • Fakturabelopp
  • Momsbelopp
  • Bankgironummer, plusgironummer eller bankkonto
  • Fakturadatum
  • Förfallodag och betalningsvillkor (Betalningsvillkor är 30 dagar om inte annat avtalats före faktureringen)
  • Fakturanummer/ OCR-nummer
  • Organisationsnummer/VAT-nummer
  • När organisationsnumret är ett personnummer ska fakturan innehålla information om att F-skatt finns/inte finns.
  • Specifikation som talar om vad fakturan avser

Elektronisk faktura

Fakturor till Upplands-Bro kommun skickas elektroniskt i fomatet i PEPPOL3 (PEPPOL BIS Billing 3). Kommunens PEPPOLID är 0007:2120000100.

Kontakta oss

Är du nöjd med informationen på sidan?