Uppdaterad 07 mars 2024
Skriv ut

Engagera dig

Om du vill engagera dig inom beredskapsområdet finns flera organisationer
att välja mellan.

18 frivilliga försvarsorganisationer

Vill du engagera dig finns det 18 stycken frivilliga försvarsorganisationer att väla mellan.
Många av dem känner du säkert igen namnet på, andra är mindre kända. Vissa är stora, med bred verksamhet, andra har riktat in sig på en specifik del av beredskapen. De frivilliga försvarsorganisationerna är medlemsstyrda organisationer med ett särskilt viktigt uppdrag inom beredskapsområdet. De utbildar engagerade personer som vill bidra och hjälpa till i
händelse av kris och samhällsstörning.

Vill du engagera dig?

På de frivilliga försvarsorganisationernas webbplatser kan du läsa mer och ansöka om medlemsskap. Nedan ser du samtliga 18 frivilliga försvarorganisationer vi har i Sverige. Tryck på den försvarsorganisation du vill veta mer av så länkas du till dennes webbplats.

Är du nöjd med informationen på sidan?