Uppdaterad 07 juli 2023
Skriv ut

Allmänna handlingar

 Allmänheten och media ska ha insyn i kommunens verksamhet, och därför är de handlingar som kommer in till eller har upprättats av kommunen allmänna. Det betyder att du kan ta del av handlingarna, om de inte är sekretessbelagda. Här kan du läsa om vad allmänna handlingar är, och hur du gör för att begära ut dem.

Vad är en allmän handling?

En allmän handling kan vara en text, en bild, en ljudinspelning eller en film. Allmänna handlingar kan vara antingen offentliga eller sekretessbelagda, det vill säga hemliga.

En handling blir allmän genom att den antingen kommer in till en myndighet eller upprättas av myndigheten. Handlingen måste också vara förvarad hos myndigheten.

Allmänheten och media har rätt att ta del av allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda.

Begär ut en allmän handling

Kommunen registrerar alla allmänna handlingar. Vill du ta del av en allmän handling, kontakta kontaktcenter.

Du behöver inte tala om vem du är när du begär ut handlingar. Du behöver heller inte berätta varför du vill ha handlingarna. Finns det uppgifter i handlingen som kan vara sekretessbelagda så får kommunen fråga vem du är och vad du ska ha uppgifterna till.

Vad kostar det?

Beslutade avgifter för utlämnande av kopior av allmänna handlingar finns i taxan.

Om kommunen inte vill lämna ut en handling

Om du nekas att ta del av en handling kan du begära att få ett skriftligt avslagsbeslut från kommunen. Beslutet har du rätt att överklaga.

Är du nöjd med informationen på sidan?