Uppdaterad 22 juni 2023
Skriv ut

Badplatser

Ser du fram emot en härlig dag vid vattnet? Är barnen sugna på bad och lek? Läs mer om våra badplatser. Här finns något för alla! Om du tar bilen, tänk på att parkera så att vägarna hålls fria, så att räddningsfordon enkelt kan ta sig fram – om det skulle behövas.

Ingen innehållsförteckning finns

Badvattnets kvalitet

Vill du veta om du kan bada vid kommunens offentliga badplatser. På Havs- och vattenmyndighetens webbplats kan du hålla ett öga på vattenkvaliteten under hela badsäsongen. Vattnet bedöms vid varje provtagningstillfälle som tjänligt, tjänligt med anmärkning eller otjänligt för bad.

Är du nöjd med informationen på sidan?