Uppdaterad 08 november 2022
Skriv ut

Företagsakuten

Vi lever i en tid med hög inflation och stigande räntor. I Upplands-Bro strävar vi efter en hållbar tillväxt och för att ge de bästa förutsättningarna för företagande. Därför har vi skapat Företagsakuten där vi samlar tips och tjänster för dig som företagare.

Företagsenkät

Även fast det varit tider med hög inflation och stigande räntor har svensk ekonomi fortsatt att gå bra. Konjunkturinstitutets barometer visar dock att farten i ekonomin är på väg ned. Då omvärlden är osäker är det extra värdefullt att undersöka hur du som företagare mår.

Enkäten kompletterar den som gjordes föregående år med andra frågeställningar. Vi undersöker därmed era utmaningar och uthållighet som företagare i kommunen. Enkäten skickas ut under v. 45

Företagsträff med frukost

Vi bjuder in till en näringslivssträff med frukost onsdag 30 november i samarbete med våra lokala företagarnätverk, Företagarna och Damernas Affärsnätverk. Temat är Företagsakuten och där diskuterar vi enkätsvaren. Till denna träff bjuds Sparbanken in och ger analys om nuläge, konsumtionsutveckling med mera. Håll utkik efter inbjudan.

Minska dina elkostnader

Nedan listar vi länkar dit du kan får tips på hur du kan sänka ditt företags energikostnader.

Kommunens stöd till det lokala näringslivet

Bli leverantör av julgåva

Månadsanställd personal och förtroendevalda i Upplands-Bro kommun får i december ett presentkort som julgåva som kan användas hos dig som exempelvis driver en butik eller restaurang i Upplands-Bro. Under perioden 10 november - 4 december kan du som företagare anmäla ditt intresse att bli av en av de leverantörer som kan lösa in presentkorten.

Rådgivning och stöd

  • Boka en upphandlare och lär dig om fler möjligheter inom offentlig sektor.
  • Boka en näringslivsutvecklare som kan lyssna, ge tips och lotsa dig vidare till rätt personer eller organisationer.

Verksamheters stöd till det lokala näringslivet

Boka tid med din lokala bank

Stöd av lokala nätverk

Är du nöjd med informationen på sidan?