Uppdaterad 08 april 2024
Skriv ut

Stöd till unga brottsoffer

Stödcentrum Nord­väst hjälper dig mellan 10 och 21 år som blivit utsatt för brott, till exempel person­rån, miss­handel, våld­täkt, hot eller ofredande. Kontakten är frivillig, kostnadsfri och du kan vara anonym.

Ingen innehållsförteckning finns

Vilken hjälp kan du få?

Stödcentrum Nord­väst erbjuder:

  • Stödsamtal om händelsen eller brottet och hur det påverkar dig.
  • Praktisk hjälp i kon­takten med polis, åklagare, försäkrings­bolag eller med andra instanser som hjälper dig som utsatts för brott.
  • Rättegångs­stöd, till exempel för­beredande samtal och information om vad som händer under en huvud­förhandling.
  • Medling, som innebär att du träffar den som utsatt dig för brott tillsammans med en neutral medlare och pratar igenom det som har hänt.

Kontakta Stödcentrum Nordväst på telefon: 010-444 05 50.

Stödcentrum Nordväst

Är du nöjd med informationen på sidan?