Uppdaterad 10 april 2024
Skriv ut

Avlösarservice i hemmet

Du som hjälper en familjemedlem med funktionsnedsättning i hemmet kan ansöka om att få stöd i form av att en avlösare som kommer hem till familjen.

Avlösarservice i hemmet

Är du anhörig till en person med funktionsnedsättning kan du få avlösning i hemmet. Det innebär att får avlastning några timmar i månaden.

Personen som avlöser dig kallas avlösare och ger dig möjlighet att få tid till egna aktiviteter.

Avlösning är en biståndsbedömd insats som du kan ansöka om och få ett beslut gällande. Du ansöker om avlösning i e-tjänsten.

Välj utförare av avlösarservice

Du som bor i Upplands-Bro kommun och har beviljats avlösarservice har rätt att själv välja vilken utförare du vill ha. Det finns just nu två utförare att välja mellan:

Destiny’s Care AB och Kommunens egna avlösare.

Är du nöjd med informationen på sidan?