Uppdaterad 14 mars 2024
Skriv ut

Vattenplan

Genom vårt medlemskap i EU är Sverige bundet att se till att skydda sitt vatten. Därför finns en vattenplan för kommunens elva sjöar/delar av Mälaren, tio vattendrag och fyra grundvattenmagasin.

Sidinnehåll

Varför en vattenplan?

  • Arbetet med vattenmiljöfrågor ställer stora krav på kommunerna och den långsiktiga planeringen. Denna viktiga kunskap används i kommunens planarbete.
  • I vattenplanen beskrivs bland annat naturvärden, vad som kan påverka vattnets kvalitet och vad som behöver åtgärdas för att bevara sjöar och vattendrag.
  • Planen är ett viktigt underlag för att effektivisera och förbättra planerings- och
    beslutsprocessen rörande vattenfrågor, så att miljömål och miljökvalitetsnormer
    kan nås inom kommunen.

Vattenplan och bilagor

Ta del av vattenplanen i sin helhet.

Är du nöjd med informationen på sidan?