Uppdaterad 24 januari 2024
Skriv ut

Vattenplan

Genom vårt medlemskap i EU är Sverige bundet att se till att skydda sitt vatten. Därför finns en vattenplan för kommunens elva sjöar/delar av Mälaren, tio vattendrag och fyra grundvattenmagasin.

Sidinnehåll

Vattenplanens syfte

Syftet med vattenplanen är främst att:

  • redogöra för vattenstatus samt och åtgärdsbehov i sjöar och vattendrag
  • redogöra för kommunens grundvattennivåer, dess vattenkvalitet samt eventuella hänsyns- och åtgärdsbehov
  • utarbeta underlag för att förbättra planerings- och beslutsprocessen rörande vattenfrågor så att miljömål kan nås

Vattenplan och bilagor

Ta del av vattenplanen i sin helhet.

Är du nöjd med informationen på sidan?