Uppdaterad 06 april 2023
Skriv ut

För dig som är utförare av vård och omsorg

Brukare väljer själva utförare för insatser inom hemtjänst, enligt lagen om valfrihet (LOV). Utföraren av hemtjänsten måste vara godkända av kommunen. Här kan du som bedriver vårdverksamhet läsa om hur du gör för att godkännas att bedriva hemtjänst samt ledsagar- och avlösarservice i Upplands-Bro kommun.

Insatser du kan erbjuda

Insatserna du erbjuder kan till exempel vara omsorgsinsatser, serviceinsatser, ledsagning och avlösning. För att du ska kunna erbjuda någon en insats ska den personen först beviljats insatsen. Målet med hemtjänst är att underlätta för den enskilde att leva ett så självständigt liv som möjligt.

Hemtjänst beviljas av kommunens biståndshandläggare utifrån den enskildes behov och stödet kan variera över tid. Brukaren väljer själv vilken utförare som denne vill ska utföra de beviljade insatserna. Beställaren kan därför inte lämna någon volymgaranti på antal uppdrag till utföraren.

Ansök om att bli godkänd utförare

 • 1

  Bra att veta innan du ansöker

 • 2

  Ansökan genom upphandlingsverktyg

 • 3

  Du kallas till ett möte

 • 4

  Avtalsskrivning

 • 5

  Manual, processer och rutiner LOV Hemtjänst

1

Bra att veta innan du ansöker

Du kan inte styra omfattningen av uppdraget

Utförare som ansöker om deltagande i Upplands-Bro kommuns valfrihetssystem avseende hemtjänst.

Som utförare förbinder du dig att ta emot de personer som valt dig som utförare, oavsett var i kommunen personen bor och omfattningen av uppdraget.

Vägledning för dig som utförare

Läs gärna vägledningen för utförare innan du gör din ansökan. Där får du information om vad du ska tänka på innan du skickar in din ansökan.

2

Ansök om att bli godkänd utförare

Du som är utförare har möjlighet att ansöka om att bli godkänd att driva verksamhet i Upplands-Bro. Vi tar löpande emot ansökningar. Du gör din ansökan i vårt upphandlingsverktyg.

3

Du kallas till ett möte

Ansökningar som kommer in behandlas enligt arbetsordningen i förfrågningsunderlaget. Först sker en formell granskning och när den är avklarad kallas du till ett möte på socialkontoret. Därefter sker en samlad bedömning om ansökan ska godkännas.

4

Avtalsskrivning

Om godkännande är fattat tecknas ett avtal. Senast i samband med att avtalsskrivningen ska du ha lämnat uppgifter om dig själv och din verksamhet till kommunen.

5

Manual processer och rutiner LOV Hemtjänst

Läs gärna manualen om processer och rutiner för LOV Hemtjänst. Den är ett komplement till förfrågningsunderlag, bilagor och avtal. Där kan du läsa om våra rutiner, så att samarbetet mellan oss ska löpa så smidigt som möjligt.

Företagslots

Har du frågor kring olika områden som rör din verksamhet eller behöver du söka flera tillstånd? Boka en tid med vårt lotsteam – de hjälper dig vidare.

Är du nöjd med informationen på sidan?