Uppdaterad 27 februari 2024
Skriv ut

Gymnasie- och arbetslivsnämnden

Gymnasie- och arbetslivsnämnden ansvarar för gymnasieskola, gymnasiesärskola, vuxenutbildning, svenska för invandrare, särskild utbildning för vuxna, arbetsmarknadsinsatser och verksamhetskontakter med näringslivet. Gymnasie- och arbetslivsnämnden är även personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter i samband med det arbetet.

Vad gymnasie- och arbetslivsnämnden ska arbeta med styrs i ett reglemente som kommunfullmäktige beslutat om. Utifrån reglementet beslutar nämnden om en delegationsordning som anger vad nämndens respektive ordförande, kontorschefen och andra anställda har rätt att besluta om.

Möten, handlingar och protokoll

Gymnasie- och arbetslivsnämnden har regelbundna möten, och handlingar och protokoll finns att läsa för alla. Ta del av dem här.

Ledamöter

Gymnasie- och arbetslivsnämnden består av ordinarie ledamöter och ersättare under mandatperioden 2023–2026 enligt fördelningen nedan.

Partifördelning ledamöter

Parti

Ordinarie ledamot

Ersättare

Socialdemokraterna

3

3

Moderaterna

2

2

Sverigedemokraterna

2

2

Kristdemokraterna

1

1

Vänsterpartiet

1

1

Centerpartiet

1

1

Liberalerna

1

1

Miljöpartiet

-

-

Gymnasie- och arbetslivsnämndens presidium

Titel

Namn/parti

Ordförande

Hans Åberg (L)

1:e vice ordförande

Masoud Zadeh (M)

2:e vice ordförande

Camilla Janson (S)

Kontakta en politiker i gymnasie- och arbetslivsnämnden

Vill du komma i kontakt med en politiker i gymnasie- och arbetslivsnämnden? Här hittar du kontaktuppgifter till både ordinarie ledamöter och ersättare inom de olika partierna.

Kontaktuppgifter Moderaterna

Ordinarie ledamöter

Ersättare

Masoud Zadeh

Junaid Joosani

Kerstin Molander

Anne Wissing


Kontaktuppgifter Sverigedemokraterna

Ordinarie ledamöter

Ersättare

Navdeep Singh Bathia

Miroslav Patocka

Göran Boklint

Daniel Storskörd


Kontaktuppgifter Kristdemokraterna

Ordinarie ledamöter

Ersättare

Anna-Maj Lilly

Anna-Maria Sandig


Kontaktuppgifter Centerpartiet

Ordinarie ledamöter

Ersättare

Dani Falksund Abdallahad

Susann Bubini


Kontaktuppgifter Liberalerna

Ordinarie ledamöter

Ersättare

Hans Åberg

Nawal Al-Ibrahim
Kontaktuppgifter Vänsterpartiet

Ordinarie ledamöter

Ersättare

Khalouta Simba

Erik Karlsson

Nämndplan för gymnasie- och arbetslivsnämnden

Är du nöjd med informationen på sidan?