Uppdaterad 02 maj 2023
Skriv ut

Skolskjuts

Om ditt barn har lång eller trafikfarlig väg till skolan, funktionsnedsättning eller andra särskilda skäl kan du ansöka om kostnadsfri skolskjuts.

Regler för skolskjuts 

Vi kan erbjuda ditt barn kostnadsfri skolskjuts med skolbuss, skolbil eller med kollektivtrafik genom ett terminskort från SL om barnet går i den kommunala skola som ligger närmast hemmet och uppfyller övriga villkor för skolskjuts. Ditt barn har även rätt till skolskjuts vid växelvis boende, under förutsättning att övriga villkor är uppfyllda samt att båda hemmen ligger inom Upplands-Bro kommun. Växelvis boende innebär att ditt barn har ett varaktigt boende hos båda sina vårdnadshavare.

Om eleven går i en kommunal skola som ligger närmast hemmet kan du ansöka om skolskjuts. Avståndet mellan skolan och barnets hemadress (eller anvisad busshållplats) ska då vara:

  • För barn i förskoleklass: minst två kilometer
  • För barn i årskurs 1–3: minst tre kilometer
  • För barn i årskurs 4–6: minst fyra kilometer
  • För barn i årskurs 7–9: minst fem kilometer

Den skolskjuts som vi erbjuder kan inte anpassas efter varje elevs skolschema, därför får ditt barn ibland väntetid innan skolan börjar eller efter skoldagens slut. Väntetiden på skolan ska normalt inte överstiga 30 minuter på morgonen och 45 minuter på eftermiddagen.

Som regel ska ditt barn inte behöva åka hemifrån före klockan 07.00 på morgonen och kommer oftast hem inom en timme från det att skolskjutsen lämnat skolan. Av praktiska och ekonomiska skäl görs ibland avsteg från denna grundregel.

Av planerings- och säkerhetsmässiga skäl har vi inte möjlighet att låta elever som inte beviljats skolskjuts åka med i skolbuss eller skolbil.

I mån av plats och under vissa omständigheter kan du som vårdnadshavare få följa med skolskjutsen under ditt barns inskolning. Ta kontakt med kommunens skolskjutsansvarig på utbildningskontoret genom kontaktcenter.

Ansökan om skolskjuts 

Inför varje läsår måste du förnya din ansökan om skolskjuts. Det gör du via vår e-tjänst, som öppnar i april. Sista ansökningsdagen är 31 maj, och du får svar innan midsommar. Missar du att ansöka före detta datum är du välkommen att ansöka i augusti när e-tjänsten åter öppnar efter sommarstängning.

Om ditt barns folkbokföringsadress ändras under pågående läsår eller om du är nyinflyttad i kommunen kan du via e-tjänsten ansöka om skolskjuts när som helst under skolterminen. Det tar ungefär tre veckor från ansökningsdagen tills du får besked.

Om du är missnöjd med vårt beslut om skolskjuts kan du överklaga beslutet. Överklagandet måste du göra skriftligt inom tre veckor från det att beslut fattats. I överklagandet ska du skriva vilket beslut som överklagas, ange hur du anser att beslutet borde vara samt på vilka grunder du tycker att beslutet är felaktigt. Om du i ditt överklagande lämnar nya uppgifter kan vi göra en ny bedömning i ärendet.

Om överklagan gäller skolskjuts till kommunal skola så görs överklagande som förvaltningsbesvär. När det gäller beslut om skolskjuts till andra skolor än den som ditt barn placerats av kommunen så gör förvaltningsrätten en laglighetsprövning enligt kommunallagen.

Tidtabell och hållplatser för skolbussen

Här kan du hitta aktuella tidtabeller för skolskjuts. Du hittar även tidtabellerna i Vklass

Morgontur

Hållplats

Avgångstid

Konstvägen/Textilvägen

7.15

Norrboda - Lidlparkeringen

7.20

Tibble - Lilla Coop

7.25

Bergvägen/Kungsvägen

7.30

Brageskolan

8.00 – avstigning


Eftermiddagstur

Hållplats

Avgångstid

Brageskolan

15.10

Kungsvägen/Bergvägen 20

15.30

Tibble - Lilla Coop

15.40

Norrboda - Lidlparkeringen

15.45

Konstvägen - busshållplatsen

15.50

Emaljstigen - busshållplatsen

15.50

Fågelvägen - bredvid Handlar'n

16.05

Morgontur

Hållplats

Avgångstid

Eggahult / Vallbyvik

7.10

Strömmingsbacken

7.18

Mariedal

7.20

Dikesvägen

---

Björnhäll/ Näshagen

7.22

Lövsta

7.25

Kyrkby torp

---

Kyrkbyn Hpl Brevlådorna

7.32

Kyrkbyn Hpl Elcentralen

7.34

Tjusta skolan

7.37

Skogshuggarvägen

7.40

Flisvägen


Nybylund


Sättervikshage

7.45

Ekedal


Tjusta skolan

7.55

Kyrkbyn

8.00

Jädra Byväg


Broskolan

8.15


Eftermiddagstur

Hållplats

Avgångstid

Extratur

Tjustaskolan

13.10 och 14.10Broskolan

15.20

Extratur tis-tors 16.10

Extratur fredag 13.50

Morgontur

Hållplats

Avgångstid

Avgångtid

Ekhammar/Rättarboda

7.10

Extra tur onsdagar 8.20

Parkvägen

7.20

8.30

Råbyskolan

7.25

8.35

Finnsta Östra SL Hpl

7.30

8.40

Fjärilsstigen SL Hpl

7.35

8.45

Dagsverkarvägen

7.40

8.50

Ekhammarskolan

7.55 – avstigning

9.00


Eftermiddagstur

Veckodag

Avgångtid

Måndag

15.45

Tisdag

15.15

Onsdag

15.15

Torsdag

15.15

Fredag

13.30

Morgontur

Hållplats

Avgångstid

Avgångtid

Textilvägen

7.20

Extra tur onsdagar 8.30

Brunnaskolan

7.25

8.35

Lidl-parkeringen

7.30

8.40

Tvärvägen

7.35

8.45

Bergvägen/Kungsvägen

7.40

8.50

Ekhammarskolan

7.50 – avstigning

9.00


Eftermiddagstur

Veckodag

Avgångtid

Måndag

15.45

Tisdag

15.15

Onsdag

15.15

Torsdag

15.15

Fredag

13.30

Morgontur

Hållplats

Avgångstid

Ekedal SL hpl

7.05

Killinge SL hpl

7.10

Kyrkbytorp SL hpl

7.15

Näshagen SL hpl

7.20

Verkstaden SL hpl

7.25

Hagnässkolan

7.40

Ekhammarskolan

7.50


Eftermiddagstur

Veckodag

Avgångstid

Avgångstid

Måndag

14.30

15.30

Tisdag

14.30

15.30

Onsdag

14.30

15.30

Torsdag

14.30

15.30

Fredag

14.30

15.30

Morgontur

Hållplats

Avgångstid

Extratur onsdagar

Lennartsnäs Stallet

7.20

8.30

Lennartsnäs Gård

7.20

8.30

Öråker ladan

7.20

8.30

Ålsta

7.37

8.47

Klodalsvägen brevlådorna

7.37

8.47

Oppsylta

7.37

8.47

Ekhammarskolan

Endast avstigning


Lillsjöskolan

Endast avstigning

Endast avstigning

Rönnbärsvägen SL hpl

7.50


Brunnaskolan

Endast avstigningEftermiddagstur (måndag)

Hållplats

Avgångstid

Avgångstid

Avgångstid

Hagnässkolan (hållplats Brunnaskolan)

14.00

15.00


Rönnbärsvägen

14.05

15.05


Lillsjöskolan

14.10Ekhammarskolan

14.15

15.10

16.20


Eftermiddagstur (tisdag)

Hållplats

Avgångstid

Avgångstid

Hagnässkolan (hållplats Brunnaskolan)

14.15

15.15

Rönnbärsvägen

14.20


Lillsjöskolan

14.25


Ekhammarskolan

14.30

15.20


Eftermiddagstur (onsdag)

Hållplats

Avgångstid

Hagnässkolan (hållplats Brunnaskolan)

13.45 och 15.00

Rönnbärsvägen

13.50

Lillsjöskolan

13.55 och 15.10

Ekhammarskolan

14.00, 15.15 och 16.10


Eftermiddagstur (torsdag)

Hållplats

Avgångstid

Avgångstid

Hagnässkolan (hållplats Brunnaskolan)

14.00

15.15

Rönnbärsvägen

14.05


Lillsjöskolan

14.10

15.25

Ekhammarskolan

14.15

15.30


Eftermiddagstur (fredag)

Hållplats

Avgångstid

Avgångstid

Hagnässkolan (hållplats Brunnaskolan)

14.00

15.00

Rönnbärsvägen

14.05


Lillsjöskolan

14.10


Ekhammarskolan

14.15

15.10


Morgontur

Hållplats

Avgångstid

Nyborg

7.03

Erikssundsbron

7.14

Sjöhagenvägen korsningen


Håtuna kyrka

7.18

Råby Norränge (Hund och Katt pensionatet) - Hämtas vid vägen - bussen åker inte in

7.20

Killinge Byväg - Hämtas på höjden vid lastbilarna


Tjusta skolan

7.30

Signhildsberg

7.35

Aske

7.40

Aske kursgård

7.40

Stenhagsvägen (väg 269)


Väst Tibble Gård

7.50

Tjustaskolan

8.00

Väst Tibble Gård

8.02

Norrboda Gård


Broskolan

8.15


Eftermiddagstur

Hållplats

Avgångstid

Avgångstid

Tjustaskolan

13.10

14.10

Broskolan

15.20

Extratur tisdag-torsdag 16.10

Extratur fredag 13.50

Morgontur

Hållplats

Avgångstid

Ådö hållplats vid bussvändplanen för SL bussen

7.05

Verkaviken


Smidö hållplats vid bussvändplanen för SL bussen

7.20

Lindormsnäs inne i allén

7.22

Ekeby

7.27

Säbyholm hållplats vid skolan

7.30

Hammartorp


Miklagårdsvägen

7.38

Broskolan, Råbyskolan och Finnstaskolan - hållplats Broskolan

Endast avstigning

Härneviskolan

Endast avstigning

Rättarboda Hållplats vid korsningen Enbodavägen/Rättarbodavägen

8.00

Rättarbodavägen

8.02

Broskolan, Råbyskolan och Finnstaskolan - hållplats Broskolan

Endast avstigning

Härneviskolan

8.20 - Endast avstigning


Eftermiddagstur

Hållplats

Avgångstid

Avgångstid

Extratur onsdag

Härneviskolan

14.05

15.10


Broskolan, Råbyskolan och Finnstaskolan - hållplats Broskolan

14.10

15.20

16.10

Beroende på om det finns barn till hållplatserna går bussen hem enligt följande: Miklagårdsvägen– Rättarbodavägen – Rättarboda – Hammartorp – Ådö – Säbyholm – Ekeby – Lindormsnäs - Smidö

Rutiner för skolskjuts med kollektivtrafik och skolbil 

Kollektivtrafik

SL-kortet hämtar du eller ditt barn på skolan eller hos kommunens kontaktcenter. Vi ersätter inte stulet eller borttappat SL-kort. Därför är det bra om du som vårdnadshavare registrerar kortet på SL:s hemsida för att få tillgång till deras förlustgaranti.

Skolbil

Om ditt barn är sjukt eller ledigt är det viktigt att du avbokar skolbilen (taxin) senast en timme före planerad hämtning. Om ditt barn missar sin skolskjuts är det du som vårdnadshavare som ansvarar för att hen kommer i tid till skolan. Hemfärden från skolan avbokas automatiskt vid missad morgontur, så du måste då även hämta upp ditt barn efter skoldagens slut.

Är du nöjd med informationen på sidan?