Uppdaterad 01 december 2022
Skriv ut

Näringslivsfakta

I Upplands-Bro finns fler än 3 000 företag, med allt från e-handel, hantverk, lantbruk och byggföretag till en av världens modernaste kretsloppsanläggningar. Här kan du läsa om företagsklimatet, företagen i kommunen, besöksnäringen och jordbruket.

Ett attraktivt företagsklimat

Upplands-Bro kommun rankas högt i mätningar av företagsklimatet – att driva företag här är gynnsamt.

  • Svenskt Näringsliv placerar Upplands-Bro på plats 47 av Sveriges 290 kommuner i rankingen av bästa företagsklimat.

  • Stockholms Handelskammare placerar Upplands-Bro på delad tredjeplats över kommuner i Stockholms län med bäst tillväxt under 2020.

  • NKI (Nöjd kundindex) topp tio av Sveriges kommuner när det gäller service till de lokala företagen.

  • Tidningen Fokus rankar Upplands-Bro som 24 bästa kommunen att leva i bland Sveriges kommuner.

Företagen i Upplands-Bro

I Upplands-Bro kommun är 97 procent av företagen små med mindre än 50 anställda. De allra flesta, 9 av 10 företag, har färre än tio anställda. Här finns också stora e-handels och livsmedelsföretag med hundratals anställda.

Besöksnäringen har en särskild position i vår kommun. Få platser kan erbjuda ett lika varierat och naturnära utbud av konferensanläggningar, en blomstrande sportnäring med bland annat nationalarenan för galoppsport, Bro Park, och inte minst två av Europas bästa golfbanor vid Bro Hof Slott.

I Upplands-Bro finns mycket skogs- och jordbruksmark och är en lantligt präglad kommun. Andelen jordbruksmark i kommunen är något högre än för länet i stort.

Sammanlagt finns ungefär 6 000 hektar jordbruksmark, vilket innebär att 25 % av kommunen yta är jordbruksmark av olika slag. Produktionsförmågan hos jordbruksmarken är god med högre klasser än medel i länet.

Är du nöjd med informationen på sidan?